Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Kursy


Wpisy
Sort By :
1. Wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa
Firma Aktyw BHP oferuje wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa organizuj?c profesjonalne szkolenia BHP i ppo?. Je?li prowadzisz w?asn? firm?, pami?taj, ?e Twoim obowi?zkiem jest zapewnienie pracownikowi szkolenia BHP. Firma Aktyw BHP prowadzi kursy z pierwszej pomocy i profesjonalne szkolenia BHP - wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa to specjalizacja tej firmy. Kliknij w link i poznaj ofert? kursw i szkole?.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Studio-prezentacji.pl - Tworzenie prezentacji PowerPoint
Studio Prezentacji posiada ?wietn? opini? w?rd klientw i ma na swoim koncie setki zorganizowanych szkole?. Specjalizuje si? w szkoleniach z zakresu obs?ugi programu PowerPoint. Ka?de szkolenie z tworzenia prezentacji cechuje najwy?szy poziom merytoryczny. Szkolenia zawsze prowadzone s? przez do?wiadczon? kadr?, ktra ma szeroki zasb wiedzy w danej dziedzinie. Jednocze?nie szkoleniowcy firmy mog? pochwali? si? umiej?tno?ciami pedagogicznymi na najwy?szym poziomie. Nie stanowi dla nich problemu ani przekazanie posiadanej wiedzy, ani nawi?zanie kontaktu z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym plusem s? przyst?pne ceny wszystkich szkole? znajduj?cych si? w ofercie firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Bezowijania.com - Szkolenie z ochrony danych osobowych
Mog?ca pochwali? si? naprawd? bogatym do?wiadczeniem firma szkoleniowa „bez owijania” kieruje swoje us?ugi do wszystkich, ktrzy chc? poszerzy? wiedz? z zakresu ochrony danych osobowych b?d? kontroli zarz?dczej. W ofercie ma mi?dzy innymi szkolenie z ochrony danych osobowych. Ka?de szkolenie organizowane przez t? firm? to ?wietna okazja do poszerzenia posiadanej wiedzy i zdobycia nowych umiej?tno?ci. Szkolenia prowadzone s? przez osoby do?wiadczone, ktre jednocze?nie nie maj? trudno?ci z przekazaniem posiadanej wiedzy. Dzi?ki temu uczestnicy mog? by? pewni, ?e szkolenie nie b?dzie czasem straconym. Niew?tpliwym atutem s? przyst?pne ceny.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Coffee Support - Kursy baristyczne
Zdecydowanie warto skorzysta? z naszych kursw baristw, gdzie z pewno?ci? mo?ecie zdoby? du?? ilo?? informacji na temat przyrz?dzania kawy. Nasz kurs baristy polecamy wszystkim osobom pracuj?cym w gastronomi. Zach?camy tak?e z zapoznaniem si? z pozosta?ymi szkoleniami w naszej firmie. Zapraszamy na szkolenia.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 15, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Mened?er gastronomii, kurs kelner
Mened?er gastronomii, kurs kelner, ktry zrobisz w centrum szkoleniowym H&R System pozwoli podnie?? Twoje kwalifikacje na wy?szy poziom. Ka?dy mened?er gastronomii, kurs kelner powinien odby? takie szkolenia i dowiedzie? si? jak zarz?dza? i kierowa? zespo?em, a tak?e jak poprawnie wykona? serwis kelnerski.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 17, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Software Academy
Kursy programowania umo?liwi? Ci zdobycie dobrze p?atnej pracy i oferuje to Software Academy. Nale?y do nich kurs javascript od podstaw, kurs devops, kurs aws. We? udzia? w kursie terraform oraz szkoleniach javascript. Zosta? programist? i zmie? karier? na IT. Umo?liwi Ci to nauka programowania od podstaw oraz szereg kursw doszkalaj?cych i programw pomagaj?cych zwi?kszy? kwalifikacje pracownikw.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 9, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Warsztaty Baristyczne - Kurs Parzenia Kawy, Kurs Baristyczny
Warsztaty baristyczne to kursy zg??biaj?ce zarwno klasyczne, jak i niecodziennie alternatywne metody parzenia kawy. Kurs pozwala pozna? akcesoria u?ywane do parzenia kawy, czynniki takie jak grubo?? mielenia, czy temperatura wody oraz same techniki. Warsztaty zako?czone s? otrzymaniem dyplomu.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 8, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. http://korepetycjekrakow.com.pl
Ka?da osoba szukaj?ca korepetycji w Krakowie powinna zdecydowa? si? na skorzystanie z naszego serwisu, ktry to w swoim zadaniu sprawdza si? doskonale. Korzystanie z nasze j pomocy sprawia, ?e odnalezienie najlepszego korepetytora mo?e da? naprawd? ?wietne rezultaty i mo?e by? niesamowicie korzystne dla wszystkich osb. Gor?co zach?camy zatem do wybrania naszej oferty.

Kategoria:

Data wpisu: May 18, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. opensailing.com
Szko?a ?eglarstwa i Sportw Motorowodnych OPENSAILING z baz? w Mielnie to organizator profesjonalnych szkole? ?eglarskich i motorowodnych nastawionych na indywidualnych klientw. Wysokie umiej?tno?ci naszej kadry zapewniaj? najwy?szy poziom obs?ugi i ?wiatowe standardy ?wiadcze? - ISSA oraz na patenty pa?stwowe: kurs instruktora ?eglarstwa, warsztaty nawigacyjne, jachtowy sternik morski, ?eglarz jachtowy, Master of Sailing Yacht i inne. Szkolimy dzieci, m?odzie? i doros?ych, a oferta obejmuje kursy od ?eglarza do kapitana, szkolenia specjalistyczne i instruktorskie. Zapraszamy do kontaktu!

Kategoria:

Data wpisu: May 18, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Auto Presti? Szczecin
Prawo Jazdy Auto Presti? - Szczecinska szko?a nauki jazdy Autoprestiz Sebastian Cioch zaprasza wszystkich, ktrzy w komfortowych warunkach chc? naby? umiej?tno?ci prowadzenia samochodu. Mamy wysoce wykwalifikowanych instruktorw, ktrzy s?u?? swoimi umiej?tno?ciami, wiedz? i do?wiadczeniem. Wielokrotnie plasowali?my si? w czo?wce Szczeci?skich szk? nauki jazdy w kategorii zdawalno?ci egzaminw pa?stwowych.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 20, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.