Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Humor Rozrywka > Fora dyskusyjne


Wpisy
Sort By :
1. mbkstudio - profesjonalny kamerzysta i fotograf che?m lublin zamo??
Њluby, wesela, komunie, studniуwki, to niezapomniane chwile przywoіuj№ce najwspanialsze wspomnienia. Nasza firma istnieje, aby pomуc Paсstwu w uwiecznieniu tych uroczystoњci oraz aby najszczкњliwsze momenty w Waszym їyciu staіy siк naprawdк nieprzemijalne. Wierzymy, їe tak niezwykіe chwile wymagaj№ rуwnie niezwykіego poњwiкcenia i zaangaїowania przy pracy. Dlatego teї MBKstudio oferuje Paсstwu najwyїszej jakoњci usіugi wideo i foto, miі№ atmosferк oraz profesjonalne wykonanie. Posiadamy wieloletnie doњwiadczenie w dziedzinie wideofilmowania i fotografii.
Uwiecznienie tych, jak waїnych dla Paсstwa chwil nie obкdzie siк bez specjalistycznego sprzкtu. Nasza firma wykorzystuje najwyїszej jakoњci sprzкt cyfrowy renomowanych њwiatowych marek. Praca kamerzysty, czy fotografawymaga wielkiej pasji wiedzy i umiejкtnoњci, aby efekt byі zgodny, a nawet przewyїszaі oczekiwania Klienta.
Moїecie to Paсstwo osi№gn№ж razem z nami. Gwarantujemy, їe Wasz њlub,wesele, czy komunia bкd№ najwspanialsz№ pami№tk№.

Posiadamy najnowszy sprzкt do profesjonalnego filmowania i fotografii.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Owczarek niemiecki
Forum mi?o?ników owczarków niemieckich oferuje dost?p do informacji zwi?zanych z zakupem, szkoleniem, ?ywieniem, zdrowiem i opiek? i piel?gnacj? owczarka niemieckiego. Na naszych podstronach znajdziesz równie? liczne galerie zdj?? owczarków, filmy z ich udzia?em, gry, radio i cykliczne konkursy. Ponadto zawsze aktualne informacje o wystawach, warsztatach szkoleniowych, zawodach Frisbee, psich zaprz?gów, Obedience, PT czy IPO oraz foto i wideo relacje z nich.
Zapewniamy wirtualne towarzystwo prawdziwych pasjonatów i doskona?? atmosfer?. U nas nie ma nudy, do??cz i przekonaj si? sam. Ka?dy jest mile widziany.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

3. Narty forum
Nasze narciarskie forum dyskusyjne jest miejscem, w którym udzielaj? si? zarówno dobrzy narciarze z paroletnim do?wiadczeniem, jak równie? m?odzi pasjonaci bia?ego szale?stwa, którzy planuj?cy pierwszy wyjazd na narty. Jest to forum, na którym wszyscy mog? bez ogranicze? przekaza? swoje zdanie na tematy zwi?zane z jazd? na snowboardzie, np. poleci? albo odradzi? wyposa?enie danej marki b?d? stok narciarski. Na naszym forum narciarskim bez w?tpienia wiele warto?ciowych porad wyszukaj? osoby zaczynaj?ce nauk?, którym w pierwszej kolejno?ci zalecamy branie udzia?u w dyskusjach, aby si? wiele nauczy? od bardziej wykwalifikowanych kolegów. Forum dyskusyjne dzia?a przy serwisie Stok-Narciarski.pl, na którym mo?ecie pa?stwo znale?? bie??ce warunki narciarskie oraz najwi?ksz? w Polsce baz? o?rodków narciarskich.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Addicted.com.pl - Portal Muzyczny, Wywiady, Fotorelacje, Forum
Portal z muzyk? klubow?. Jest wiele miejsc w sieci po?wi?conej tematyce muzyki klubowej. Nie wszystkie s? warto?ciowe i aktualizowane. Na tym portalu znajdziecie zawsze najnowsze informacj? tego gatunku muzycznego. Wywiady z artystami, to co? gdzie nie wsz?dzie znajdziecie. Mo?na si? przy okazji dowiedzie? du?o ciekawych rzeczy. Fotorelacje, czyli co dzia?o si? ciekawego na imprezie. Zapewne nie raz b?d?c na wi?kszej imprezie zastali?cie naszego fotografa. Wspomnienia uwiecznione na zdj?ciu to niezapomniane chwile, które pó?niej mo?ecie wspomina? na naszym portalu. Ciekawostka to nasze forum, które jest od?wie?one i t?tni ?yciem. Zawsze znajdziecie tam propozycj? najnowszych i niezapomnianych utworów. Na ka?dy temat, to z pewno?ci? forum ucz?szczane przez ludzi, których gn?bi jaki? problem lub si? nad czym? zastanawiaj?. Biografie Dj’ów, to z pewno?ci? nie lada gratka dla ludzi, których interesuj? co? wi?cej ni? wiek i zainteresowania. Je?eli jeste? m?odym Dj’em to na pewno zaciekawi Ci? opcja promocji. Na naszym forum dzia?aj? Dj’e obeznani z tematem tworzenia muzyki. Mo?na oczywi?cie przedstawi? swoje kawa?ki i remixy, a inni z pewno?ci? doradz? co zrobi? ?eby utwór by? jeszcze lepszy. Trzeba wspomnie? o organizowanych przez nas konkursach, na których rozdajemy darmowe bilety na najwi?ksze polskie eventy oraz imprezy w polskich klubach. Portal muzyczny to nie tylko ?wie?e informacje, fotorelacje czy wywiady, to przede wszystkim spo?eczno?? ludzi, którzy buduj? to pi?kne miejsce. Zapraszamy do tworzenia tego wyj?tkowego miejsca.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Forum komputerowe
W dzisiejszych czasach komputery s? nieod??cznym narz?dziem ?ycia ka?dego cz?owieka.
Gdzie by?my nie poszli, do sklepu, firmy, a nawet do czyjego? domu to wsz?dzie ujrzymy jaki? komputer. Nie wa?ne czy jest on z najwy?szej pó?ki czy troch? gorszy lecz wsz?dzie jest. Jest ich coraz wi?cej, a wi?c liczba zepsutych komputerów równie? ro?nie. Jest to spowodowane dzia?aniem u?ytkownika lecz i niekoniecznie. Jednak jest to najmniej wa?ne, wa?ne jest to by taki komputer naprawi?. Kiedy? z ka?dym komputerem sz?o si? do warsztatu komputerowego, gdy? wiekszo?? u?ytkowników by?o ?zielonych? w kwestii naprawy komputerów i samodzielnie nie potrafili tego naprawi?. Z biegiem czasu bardzo to si? zmieni?o, nie trzeba ju? z ka?dym problemem i?? do specjalisty? Pomoc? nam s?u?y forum komputerowe. W internecie jest ich bardzo wiele, co sprzyja ludziom, z zepsutymi komputerami. Na ka?dym z takich for z mi?? ch?cia udziela si? pomocy potrzebuj?cycm w bardzo szybkim czasie, co jest wielkim udogodnieniem dla ka?dego u?ytkownika z jakim? problemem. Mo?na ?mia?o twierdzi?, ?e forum komputerowe jest nieod??cznym elementem ?ycia ka?dego, kto korzysta z jakiego? komputera. Bez niego by?oby o wiele trudniej i marnowaliby?my czas na pój?cie do serwisu itd, teraz nie musimy tego robi?. Wszystko mo?emy naprawi? w domu sami!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Alfa Romeo
Forum powsta?o 5 lat temu i ma kilkana?cie tysi?cy u?ytkowników, obecnie dzia?a na silniku vBulletin. Posiada setki tysi?cy przydatnych postów dla w?a?cicieli Alfa Romeo. Ca?o?? praktycznie podzielona na modele - 145, 146, 155, 156, 159, MiTo, Giulietta, GTV, Brera, Spider. Forum jest moderowane przez zespó? do?wiadczonych moderatorów, którzy s? mechanikami, in?ynierami czy pracownikami Fiat Auto Poland. Nasz klub spotyka si? na zlotach i spotkaniach w ca?ej Polsce. Dodatkowo na naszym forum ca?kowicie za darmo zamie?cisz og?oszenie kupna lub sprzeda?y cz??ci zamiennych, samochodów marki Alfa Romeo oraz swoich us?ug. Zapraszamy do Alfaholików!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Leszno Car Customs LCC
Pomys? na za?o?enie klubu zawi?za? si? w?ród grupy znajomych na innym portalu ogólnopolskim w pa?dzierniku 2008.
Nied?ugo pó?niej zaczeli?my si? spotyka? na naszych ma?ych zlotach/spotach i powsta?o klubowe forum. Dzi?ki zaanga?owaniu wielu osób klub rozwija si? w szybkim tempie i wszystko wskazuje na to, ?e ju? nied?ugo b?dzie zrzesza? wiele osób z mocnymi, efektownie tuningowanymi i cultowymi samochodami. Leszno Car Customs ma skupia? samochody o ponadprzeci?tnych osi?gach lub nietuzinkowym wygl?dzie, a jego klubowicze tworzy? zgran? rodzin? pasjonatów.
Zatem, je?li chcesz zosta? jednym z Nas wy?lij zg?oszenie oraz krótki opis swojego auta, czynnie uczestnicz w naszych spotach, udzielaj si? na forum, a je?li twój samochód b?dzie uznany za wyj?tkowy szybko staniesz si? jednym z nas.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

8. forum dla kobiet
M?ode forum dla kobiet u tworzone przez Kobiety i dla Kobiet. Na forum podyskutujesz w kobiecym towarzystwie o urodzie, kosmetykach, uczuciach, zdrowiu, macierzy?stwie, facetach, antykoncepcji, i innych kobiecych tematach. Na forum mo?esz te? popisa? o ?yciu gwazd, filmach, muzyce. Zapraszamy wszytskie kobietki te m?ode i te starsze do rejestracji na forum. Administratorki forum BabskieSprawy.pl Lu?ka i Magda.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Forum Counter Strike
SZOTGAN.pl - Serwery Counter-Strike nowej generacji. Dzia?amy specjalnie z my?l? o graczach Cs"a którzy maj? ju? dosy? wyszukiwania godnych serwerów na których moga sp?dza? czas w mi?ej atmosferze. Gwarantujemy wam przyjemn? gr? w kulturalnym gronie. Nasze serwery posiadaj? szybkie ??cz?, a za tym idzie niski ping. Nasze serwery maj? do?wiadczonych administratorów którzy zawsze s?u?? swoj? pomoc?. Zapraszamy do GRY

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Forum Onkologiczne DUM SPIRO-SPERO
Portal stworzony dla pacjenta z chorob? nowotworow? oraz jego najbli?szych. NIE JESTE? SAM - tu uzyskasz wsparcie informacyjne, które pomo?e zrozumie? Ci diagnoz?, przybli?y rodzaje i mo?liwo?ci leczenia oraz rokowanie.
Znajdziesz tu tak?e innych, którzy równie? walcz? z rakiem i dziel? si? swoimi do?wiadczeniami.
Do??cz do nas ! Zapytaj / opowiedz / przeczytaj jak radz? sobie inni.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.