Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Kultura Sztuka > Literatura


Wpisy
Sort By :
1. Biblioteka Decoupage - ksi??ki i poradniki
Biblioteka Decoupage to spis najciekawszych ksi??ek i poradników z zakresu sztuki ozdabiania decoupage i szeroko poj?tego r?kodzie?a. Znajdziecie tu Pa?stwo szczegó?owe opisy ksi??ek wraz z recenzjami i ocen? czytelniczek. Zapraszamy tak?e do podsy?ania swoich propozycji ksi??ek oraz recenzji.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Kultura i sztuka
W dzisiejszym, na wskro? nowoczesnym ?wiecie ludzie coraz mniej czasu po?wi?caj? na obcowanie ze sztuk?. W du?ej mierze wynika to z narzuconego przez obecne czasy zawrotnego tempa ?ycia, w którym ?atwo zapomnie? o artyzmie zarówno w kategoriach twórczych jak i odbiorczych. Warto jednak u?wiadomi? sobie, ?e przynajmniej od czasu do czasu nale?y zatrzyma? si? i cho? na chwil? pozwoli? swej duszy uciec do ?wiata wyp?ywaj?cych ze sztuki wra?e? i prze?y?.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 10 Ocena: 5.00 Głosów: 3
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

3. Opracowania lektur Szkolny Zeszyt
Prezentowany serwis edukacyjny Szkolny Zeszyt przedstawia rzetelne opracowania lektur szkolnych oraz analiz? i interpretacj? wierszy autorów rodzimych oraz zagranicznych dla szko?y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Materia?y doskonale przydadz? si? do powtórki przed matur?. Oprócz typowych omówie? tematów i streszcze? Szkolny Zeszyt, rozumiej?c zapotrzebowanie uczniów,
prezentuje przyk?adowe wypracowania nie tylko na jezyk polski,ale tak?e na innne przedmioty, takie jak wos, p.o. czy religi?.
W?ród rozbudowanej bazy artyku?ów szczególnie polecamy interpretacje poezji K.K.Baczy?skiego, Adama Mickiewicza czy Boles?awa Prusa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Recenzje ksi??ek
Strona o ksi??kach - ?ródle wiedzy i rozrywki na najwy?szym poziomie. Prezentuje informacje na temat technologii e-papieru, przegl?d urz?dze? takich jak e-czytniki i tablety, recenzje ksi??ek, e-booków i audio booków o bardzo zró?nicowanej tematyce. Ka?dy znajdzie tu co? dla siebie. Literatura fachowa i specjalistyczna, typu poradniki czy podr?czniki, prezentowana jest bardziej obszernie, ods?aniaj?c przed czytelnikami mocne i s?abe punkty wydawnictw, tak ?eby ?atwiej mo?na by?o wyszuka? interesuj?ce i najbardziej odpowiednie wydawnictwa.
Bogaty zbiór kategorii przedstawia opinie o ciekawych ksi??kach, które s? warte uwagi. W serwisie znajduj? si? równie? bie??ce nowo?ci wydawnicze oraz dodatkowo przegl?d okazji dnia.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Tomasz Lis, anchor
Jedyna nieoficjalna strona Tomasza Lisa - najbardziej znanego dziennikarza z Faktów TVN, Wydarze? i Co z t? Polsk? w Polsacie i programu Tomasz Lis na ?ywo w TVP. W serwisie newsy, ?yciorys, sukcesy, nagrody, galeria zdj??, multimedia, naj?wie?sze newsy - publikowane kilka razy w tygodniu, obszerne galerie zdj?? i multimedia. Tomasz Lis to jedyny polski anchor. Dziennikarz telewizyjny, twórca programu informacyjnego "Fakty" i "Wydarze?". Autor ksi??ek: "Jak to si? robi w Ameryce, Zawód korespondent, LISt z Ameryki, Wielki fina?, Kulisy wyj?cia Polski z NATO, ABC dziennikarstwa itp. Dziennikarz roku 1999 i 2007,zdobywca nagrody Kisiela i dziewi?ciu Wiktorów, autor wywiadów z najwa?niejszymi politykami na ?wiecie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Ksi?zki religijne, ksi?garnia Gloria24
Ksi?garnia internetowa Gloria24.pl to obszerny i warto?ciowy zbiór filmów i multimediów o tematyce religijnej. Nasz? misj? jest promowanie prawdziwych i niepowtarzalnych warto?ci jakie zgubi?y si? w niesamowitym tempie dzisiejszego ?wiata. W naszym asortymencie oprócz ksi??ek w bardzo przyst?pnych cenach oferujemy filmy, audiobooki, prezentacje multimedialne oraz sakralia - obrazki, ró?a?ce i pami?tki. Dla sta?ych klientów mamy okazje oraz promocje i rabaty, w tym bardzo korzystny program partnerski. Dzi?ki przyst?pieniu do programu mo?esz zyska? wiele upustów a nawet zarabia? na po?redniczeniu w sprzeda?y. Wi?cej szczegó?ów na stronach ksi?garni oraz przy kontakcie mailowym.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Popularne ksi??ki
Odkryj fascynuj?cy ?wiat literatury, recenzje, wywiady z autorami najpopularniejszych ksi??ek, ka?dy znajdzie tutaj co? dla siebie. Zbiór najlepszych ksi??ek od najlepszych wydawnictw w Polsce. Je?li trafi?e? na t? stron? znaczy to, ?e jeste? wielkim mi?o?nikiem ksi??ek. Tutaj mo?esz poczyta? opinie innych o wielu lekturach tych bardziej i mniej znanych, napisa? co? od siebie, wdawa? si? w dyskusje i komentowa? innych. Chcemy ka?dego czytelnika zainteresowa? chocia? jednym tytu?em.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Recenzje
Strona zawieraj?ca recenzje filmowe, ksi??kowe, teatralne. Napisz je?li chcesz si? wypowiedzie?, czytaj co my?l? inni. Nie musisz by? literatem by mie? w?asne zdanie. zapraszamy do wspólnego tworzenia strony, u nas znajdziesz recenzje wszystkiego co warto zobaczy?, przeczyta?, us?ysze? lub co nale?y omija? szerokim ?ukiem. Recenzje ksi??ek, filmów, spektakli teatralnych to to co nas interesuje i mam nadzieje zainteresuje równie? CIEBIE.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

9. Ksi??ki katolickie
Bia?y Kruk to lider na krajowym rynku albumów, powsta? w 1996 r. z inicjatywy dziennikarza, fotografika i wydawcy - Leszka Sosnowskiego.
Wydawnictwo specjalizuje si? w albumach o tematyce katolickiej i kulturalnej publikowanych cz?sto tak?e w wersjach obcoj?zycznych.
Nale?y do najwi?kszych na ?wiecie wydawnictw przybli?aj?cych pontyfikat Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Humor i poezja - dowcipy, ?arty, poezja osobliwa,Tuwim, Boy, Pierre Louys
Dowcipy, ?arty i poezja na weso?o. Osobliwe wiersze znanych poetów. Julian Tuwim: Lilia, Amor, Do jednej, Pierwsze pytanie, Kartka z dziejów ludzko?ci; Boy: Madryga? z pod ciemnej gwiazdy; Pierre Louys: Pie?ni Bilitis, Starzec i nimfy, ?yczliwa przyjació?ka. Tancerki w ?wietle ksi??yca, sen przerwany, taniec Glottis i Kyse. Dowcipy o blondynkach, o babie, humor szkolny.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.