Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Kultura Sztuka > Film


Wpisy
Sort By :
1. playcolors.pl
Produkcja Filmw na Stron? Internetow? to profesjonalizm i sztuka, zmieszane dok?adnie w proporcjach. Tworzenie filmw to co?, bez czego nie mo?na sobie wyobrazi? bez wysokiego profesjonalizmu Jest to ?rd?o informacji dla konsumenta i sposb skontaktowania si? z producentem do przedstawicieli r?nych grup spo?ecznych.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 7, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Bajki dla ch?opcw bajusie.pl
Wszyscy doskonale wiemy, jak ma?o czasu mamy dzisiaj dla naszych rodzin i ?e czasami zdarza si?, ?e musimy nasze dzieci zaj?? czym? po?ytecznym, aby mc popracowa? na utrzymanie rodziny. W takich chwilach z pomoc? przychodz? portale internetowe oferuj?ce bajki dla ch?opcw i bajki dla dziewczynek, gdzie rodzic sam mo?e dokona? wyboru, co jego dziecko ogl?da w danej chwili. Zapobiega to sytuacjom, kiedy nieodpowiednie pod wzgl?dem wieku programy trafiaj? do zbyt ma?ych i nieprzygotowanych na nie jeszcze dzieci.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 24, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Nauczymy robi? firmy
Chcesz nauczy? si? robi? filmy? Je?eli tak to nasza szko?a filmowa to doskona?y wybr dla Ciebie. Kszta?cimy zarwno na poziomie liceum, gimnazjum oraz jako szko?a policealna. Dzi?ki do?wiadczonej kadrze specjalistw gwarantujemy mo?emy zagwarantowa?, ?e przeka?emy cenn? wiedz? ka?demu. Z nami ka?dy nauczy? si? sztuczek filmowych.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Przestrze? dla sztuki
Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej to miejsce stworzone przede wszystkim z my?l? o twrcach i odbiorcach sztuki. Bogate wyposa?enie multimedialne oraz dwie sale kinowe i scena teatralna tworz? przestrze?, w ktrej uda si? ka?dy festiwal. Elektronik to tak?e miejsce spotka? klubu Film-Mwka oraz Akademii Filmowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. KOLOR SELEKTYWNY– FOTOGRAFIA i FILM ?LUBNY
KOLOR SELEKTYWNY to ludzie, ktrzy z potrzeby realizacji w?asnych pasji stworzyli firm?, ktra cieszy si? uznaniem i zaufanie klientw. Ania - fotograf, ktra potrafi dostrzec i przela? na papier szczere emocje, zachowuj?c przy tym doskona?a jako?? swoich prac. Zbierane przez lata do?wiadczenia pozwoli?y jej wsp?pracowa? m.in. z z magazynem WESELE, portalem abcslubu.pl oraz stworzy? bloga SelektywneSmaki.pl. ?wietnie bawi si? swoja prac? potrafi?c stworzy? kreatywny i jednocze?nie nie wymuszony kadr. Jej prace s? wizytwka ?wiadcz?ca o jej pe?nym profesjonalizmie i jednocze?nie g??bokiej artystycznej duszy. Micha? do??czy? do Ani wzbogacaj?c KOLOR SELEKTYWNY o ofert? reporta?y filmowych, ktre swoj? jako?ci? i artystycznym pi?knem ?wietnie wpasowuj? si? w dzia?alno?? firmy. Na stronie internetowej mo?na obejrze? ich projekty filmowe oraz fotograficzne nie tylko o tematyce ?lubnej ale rwnie?, ci??owej, dzieci?cej oraz kulinarnej.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Bycze Filmy
Nadmorskie Filmy to wieloletnie do?wiadczenie podparte wykorzystaniem najlepszych sprz?tw celem przygotowania wyj?tkowych reporta?y ?lubnych. Je?eli planujecie, ?e wasz ?lub b?dzie doskona?y w ka?dej sferze, ?e uzyskacie profesjonaln? pami?tk? w postaci profesjonalnego to wybranie do wsp?pracy Nadmorskie Filmy w pe?ni si? op?aca. Warto zapozna? si? z pe?n? ofert?, warto zleci? wideofilmowanie je?eli planujecie swj ?lub nad morzem, w Gda?sku, ca?ym trjmie?cie.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 17, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. WK PRODUCTIONS
Kobiety uwielbiaj? filmy podobnie jak m??czy?ni, ktrzy kolosaln? wag? przywi?zuj? do swoich ulubionych tytu?w. Na pewno nies?ychanie porz?dnie postrzegane pozostaj? w g?wnej mierze filmy komediowe. Wolno konkretnie wyr?ni? komedie dobre dla pa? oraz dla m??czyzn. Coraz entuzjastyczniej ogl?dane s? polskie komedie, gdzie obrazowo ukazuje si? relacje damsko-m?skie, na podstawie trafnych spostrze?e?, co? w stylu odwiecznej wojny mi?dzy m??czyznami oraz kobietami. Sprawd? Kino i dowiedz si? wi?cej na temat filmw oraz innych dodatkw tego typu .

Kategoria:

Data wpisu: Feb 16, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Film promocyjny Opole – Teledysk – Spot telewizyjny - bartosikstudio
Film promocyjny Opole to profesjonalne zdj?cia specjalistyczne wykonane m.in. z perspektywy lotu ptaka, pod ziemi? i wod? oraz z ziemi. Nasze filmy promocyjne s? ud?wi?kawiane w wielu wersjach j?zykowych, polskiej, niemieckiej, czeskiej, rosyjskiej i angielskiej. Ponadto wykonujemy teledyski, filmy okoliczno?ciowe oraz spoty telewizyjne. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? bartosikstudio.pl

Kategoria:

Data wpisu: Mar 3, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

9. Wideofilmowanie Bia?a Podlaska
Zapraszam serdecznie wszystkie Pary M?ode do zapoznania si? z moimi us?ugami na wesele. W ofercie s?: fotografia ?lubna oraz wideofilmowanie. Us?ugi te s? wykonywane osobi?cie przeze mnie ju? wiele lat, a zdobyte do?wiadczenie i talent pozwala na zapewnienie wysokiej jako?ci realizacji.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

10. mbkstudio - profesjonalny kamerzysta i fotograf che?m lublin zamo??
Њluby, wesela, komunie, studniуwki, to niezapomniane chwile przywoіuj№ce najwspanialsze wspomnienia. Nasza firma istnieje, aby pomуc Paсstwu w uwiecznieniu tych uroczystoњci oraz aby najszczкњliwsze momenty w Waszym їyciu staіy siк naprawdк nieprzemijalne. Wierzymy, їe tak niezwykіe chwile wymagaj№ rуwnie niezwykіego poњwiкcenia i zaangaїowania przy pracy. Dlatego teї MBKstudio oferuje Paсstwu najwyїszej jakoњci usіugi wideo i foto, miі№ atmosferк oraz profesjonalne wykonanie. Posiadamy wieloletnie doњwiadczenie w dziedzinie wideofilmowania i fotografii.
Uwiecznienie tych, jak waїnych dla Paсstwa chwil nie obкdzie siк bez specjalistycznego sprzкtu. Nasza firma wykorzystuje najwyїszej jakoњci sprzкt cyfrowy renomowanych њwiatowych marek. Praca kamerzysty, czy fotografawymaga wielkiej pasji wiedzy i umiejкtnoњci, aby efekt byі zgodny, a nawet przewyїszaі oczekiwania Klienta.
Moїecie to Paсstwo osi№gn№ж razem z nami. Gwarantujemy, їe Wasz њlub,wesele, czy komunia bкd№ najwspanialsz№ pami№tk№.

Posiadamy najnowszy sprzкt do profesjonalnego filmowania i fotografii.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.