Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Marketing Reklama > Poligrafia


Wpisy
Sort By :
1. Wywo?ywanie zdj?? przez internet
Poszukujesz tanich odbitek, odwied? nasz? stron?. Mo?na zamawia? u nas dowolne rozmiary zdj??, od ma?ych pocztwkowych formatw po du?e panoramiczne fotografie. Zdj?cia wysy?ane s? za pomoc? nowoczesnej aplikacji online. Drukujemy zdj?cia zarwno na papierze matowym jak i b?yszcz?cym, a dla wymagaj?cych klientw oferujemy papier jedwabisty. Dzi?ki zastosowaniu najlepszej technologii wywo?ane fotografie zachowaj? jako?? i trwa?o?? przez d?ugie lata. Wywo?ywanie zdj?? przez internet, to nasza specjalno??. Odwied? nas i przekonaj si? o tym.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 8, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. www.PaperFloret.pl - Oryginalne notatniki reklamowe
Oferta firmy PaperFloret.pl sk?ada si? g?wnie z r?nego rodzaju notesw i notatnikw, ktre wykonujemy jako efektowne materia?y na firmowe gad?ety reklamowe. Nasze produkty odznaczaj? si? wyj?tkowo wysok? jako?ci? wykonania oraz druku, co jednocze?nie idzie w parze z ich estetycznym, solidnym wyko?czeniem.
Po?rd dost?pnych gad?etw, najwi?ksz? popularno?ci? cisz? si? bloczki reklamowe, notesy ksi??kowe oraz spiralowane notatniki reklamowe. Ka?dy z tych produktw idealnie nadaje si? na reklam? ka?dej firmy, bez wzgl?du na rodzaj prowadzonej prze ni? dzia?alno?ci. Dzi?ki bardzo urozmaiconej ofercie dodatkw, jak i metod umieszczania reklam na ok?adkach, nasze notatniki reklamowe spotykaj? si? ze wspania?ym odbiorem przez naszych Klientw.
Ka?de z?o?one u nas zamwienie mo?emy zrealizowa? na zasadzie dostosowania do konkretnych potrzeb modeli istniej?cych w naszym katalogu produktw, ale rwnie? mo?emy wykona? notesy wedle indywidualnego projektu, zgodnie z ?yczeniem Zamawiaj?cego.
Serdecznie zapraszamy do wsp?pracy!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 28, 2017 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. DZX
DZX – firma zajmuje si? tworzeniem nadrukw na odzie?y. Jej partnerem jest Kornit Digital – wiod?cy producent przemys?owych rozwi?za? do druku tekstylnego. DZX swoj? prac? opiera o technologi? NeoPigment, zapewniaj?c? znacznie wi?ksz? trwa?o?? nadruku ni? w przypadku tradycyjnych rozwi?za?. Z ich us?ug korzystaj? obecnie firmy z ca?ej Unii Europejskiej, Stanw Zjednoczonych, Kanady czy Chin.
Firma wykonuje nadruki na materia?ach w?asnych lub dostarczonych przez klienta, stosuj?c innowacyjn? technik? DTG. Realizuje zarwno zamwienia hurtowe, jak i indywidualne. Oferuje odzie? m?sk?, damsk?, dzieci?c? i gad?ety z dowolnymi – autorskimi lub gotowymi nadrukami.

dzx.pl Sp. z o.o.
Stawno 34G 72-100 Goleniw
produkcja: Pomorska 58 70-812 Szczecin

Kategoria:

Data wpisu: Dec 1, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Na Niebie : piecz?tki i wizytwki Nowy S?cz
Mimo szybkiego post?pu technologicznego takie tradycyjne atrybuty ka?dego przedsi?biorcy jak piecz?tki i wizytwki s? nadal bardzo wa?ne. Agencja reklamowa Na Niebie z Nowego S?cza oferuje swoim klientom piecz?tki i wizytwki do odbioru w kilka minut po z?o?eniu zamwienia. Mog? to by? piecz?tki okr?g?e, owalne, prostok?tne lub kwadratowe. Wizytwki za? mog? by? wykonane na r?nego rodzaju no?nikach. poczynaj?c od zwyk?ego kartony a ko?cz?c na kartach plastikowych. W ramach ma?ej poligrafii mog? by? wykonane rwnie? ulotki i materia?y reklamowe. Oprcz piecz?tek i wizytwek agencja wykonuje w Nowym S?czu tak?e elementy reklamy zewn?trznej w postaci bilbordw, banerw, witryn sklepowych i reklamy na samochodach. Poza tym agencja wykonuje rwnie? grawerowanie laserowe na powierzonych materia?ach. Osoby zainteresowane ofert? agencji mog? pozna? jej pe?ny zakres na firmowej stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 4, 2017 Odwiedzin: 2 Ocena: 5.00 Gosw: 2
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

5. Geminigift.pl
Firma Gemini zajmuje si? produkcj? artyku?w reklamowych dla firm. Oferta firmy zawiera kalendarze reklamowe, gad?ety ekologiczne, smycze reklamowe oraz wiele innych produktw, ktre pomagaj? w promocji biznesu. Ka?dy gad?ety posiada mo?liwo?? wykonania na nim nadruku wybranego przez klienta. Nadruki wykonywane s? popularnymi technikami.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 10, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Druk cyfrowy wroc?aw
Profesjonalny druk ulotek reklamowych w r?norakich formatach to jedna z kluczowych ofert Drukarni Flex z Wroc?awia. Drukarni prosperuje na rynku poligraficznym od paru lat oferuj?c swym kontrahentom profesjonalny druk offsetowy jak rwnie? cyfrowy. W swej szerokiej ofercie posiada spor? wi?kszo?? standardowych formatw wydrukw czyli ulotki w zakresie od A3 do A7, wizytwki, a ponadto wizytwki sk?adane, plakaty oraz plakaty xxl, banery, katalogi. Drukarnia Flex dla swych klientw przygotowa?a tak?e pe?n? ofert? kreowania graficznego, na dzie? obecny projektujemy w?a?ciwie ka?dy rodzaj formatu reklamy od wizytwek po du?e banery dwustronne. Dla najbardziej wymagaj?cych nasza drukarnia ?wiadczy tak?e us?ugi wydrukw nieszablonowych. Dla wszystkich klientw z obszaru Wroc?awia drukarnia zapewniamy darmowy dowz wdrukowanych materia?w pod wskazany adres nie zale?nie od wielko?ci zlecenia. Wszystkich zainteresowanych drukiem reklamowym zapraszamy na nasz? stron? tam wyszukaj? Pa?stwo wszelkie pozosta?e informacje natemat naszej firmy i ?wiadczonych przez nas us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 16, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Gutenberg – profesjonalny druk fotoksi??ek
Szukasz sprawdzonej i profesjonalnej firmy, ktra ?wiadczy us?ugi poligraficzne? Skontaktuj si? z nami – drukarni? Gutenberg. Oferujemy druk cyfrowy i wielkoformatowy, skanowanie, plotowanie, kserowanie oraz us?ugi introligatorskie. Drukujemy ulotki, plakaty, wizytwki, zdj?cia, obrazy na p?tnie, fotorolety, fotoksi??ki, ksi??ki, fotoalbumy i wiele innych. Nasz? propozycj? kierujemy zarwno do firm, jak i klientw indywidualnych. Ka?dy projekt realizujemy z ogromnym zaanga?owaniem, pasj? i zgodnie z oczekiwaniami klienta. Nasi pracownicy posiadaj? du?e do?wiadczenie w bran?y oraz niezb?dn? wiedz?, ktre pozwalaj? nam zagwarantowa? wysokie standardy i zapewni? kompleksowo??. Jeste?my fachowcami, ktrzy maj? na uwadze wygod? klienta, dlatego wykonane produkty zawsze dostarczamy pod wskazany przez niego adres.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 19, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Piecz?tki w dobrych cenach - PieczatkiOutlet.pl
Bez piecz?tki trudno si? dzi? obej??, piecz?tka firmowa jest dla przedsi?biorstwa jak s?owo honoru, po?wiadcza zawart? umow?, jest niczym wizytwka. Z tego powodu warto zainwestowa? w dobre piecz?tki, a dobre i tanie piecz?tki oferuje w?a?nie sklep internetowy PieczatkiOutlet.pl. Po co szuka? punktw wyrobu stempli w swoim mie?cie, kiedy szybkie wyrabianie piecz?tek i jednodniow? wysy?k? do ka?dego miasta oferuje Piecz?tki Outlet, zaopatrzony w produkty Colop, Trodat oraz innych wiod?cych wytwrcw, ktrych stemple dost?pne s? w r?nych modeli przygotowanych z my?l? o r?nych funkcjach – kieszonkowej piecz?tki podr?nej, klasycznej piecz?tki biurowej albo du?ej piecz?tki ksi?gowej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. ksero krakw
Firma jest wy??cznym przedstawicielem marki Printmania w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 54. Zajmuj?c? si? regeneracj? i nape?nianiem tuszy i tonerw,ksero i drukiem od 5 groszy oraz wielu wielu innych.?wiadcz? oni us?ugi na najwy?szym poziomie dzi?ki mo?liwo?ci szybszej obs?ugi naszych klientw, wyposa?eniu w urz?dzenia do druku samodzielnego oraz nowym, wydajnym maszyn? kopiuj?cym, wysokiej.Posiadaj? oni wieloletnie do?wiadczenie w tej dziedzinie.Mog? zaoferowa? us?ugi ksero w niezwykle atrakcyjnej cenie.Na ka?de z ich us?ug wystawiana jest gwarancja.Ciesz? si? oni bardzo dobr? opinia oraz zaufaniem w?rd klientw.Serdecznie polecam.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Abellin.net
Abellin.net to platforma w ktrej b?dziesz mg? wykona? jak i zamwi? fotokalendarz na 2014 rok. Projekty realizujemy na najwy?szej jako?ci papierze fotograficznym. Projekt zrealizujemy w ci?gu 48 godzin, Mo?esz go odebra? osobi?cie w Piasecznie albo wybra? przesy?k? kurierem. Ponadto wykonujemy rwnie? foto obrazy na p?tnie, wizytwki ktre rwnie? mo?esz zaprojektowa? w naszym kreatorze, gdzie znajdziasz kilkadziesi?t wzorw i kolorw. Zamw sobie foto-obraz na papierze fotograficznym lub p?tnie CANVAS.
Stale poszerzamy nasz? ofert?, wejd? i si? przekonaj. Zamwienia mo?esz sk?ada? przez 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.