Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Marketing Reklama > Marketing


Wpisy
Sort By :
1. Jak zarabia? w sieci ?
Zach?camy do skorzystania z naszej sieci afiliacji, ktra zdecydowanie potrafi przynie?? korzy?ci zarwno reklamodawcom jak i wydawcom. Nasza sie? afiliacyjna skupia strony finansowe, czy te? o tematyce ubezpiecze?, e-commerce oraz gier online. Posiadamy znakomite warunki oraz jeste?my do dyspozycji podczas ca?ej kampanii.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 26, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Agencja reklamowa opakowania
Firma Grafanna jest uznanym producentem pude?ek z nadrukiem. To tak?e najlepsze projekty opakowa?. Pude?ko z nadrukiem jest doskona?ym produktem na opakowanie prezentw. Opakowania z nadrukiem mog? by? ma?ymi pude?kami kartonowymi oraz mo?esz zamwi? kartoniki z nadrukiem jako dodatek do opakowania.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 26, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Pendrivy z logo jako gad?et reklamowy
Drewniane pendrivy z grawerem to bardzo trwa?e produkty, ktre ponadto wygl?daj? bardziej reprezentacyjnie ni? plastikowe. Je?li zrobisz na nich pi?kny napis, znajomy atrybut natychmiast stanie si? wyj?tkowym i niezapomnianym prezentem. Rwnie? w ?rodowisku biznesowym pami?? na pendivie z grawerem jest niezb?dna podczas negocjacji, konferencji, promocji, prezentacji. Pendrivy z nadrukiem przyci?gn? uwag? potencjalnych partnerw lub klientw, b?d? rwnie? stanowi? oryginalne i funkcjonalne narz?dzie reklamowe.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 31, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Sklep Fruit of the Loom Warszawa
Sklep Fruit of the Loom Warszawa oferuje stroje na promocje, odzie? dla hostess, odzie? reklamow? oraz wysokogatunkow? odzie? promocyjna, koszule, polary, kurtki, koszulki polo i t-shirty reklamowe. Sklep Fruit of the Loom Warszawa zaprasza po koszulki, bluzy, czapki z nadrukami. Taka odzie? reklamowa to naprawde doskona?a forma promocji ka?dej firmy - odwied? stron? www Exito Group i zrb zakupy w promocyjnych cenach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 27, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Gad?ety reklamowe podzielone s? na kilka grup cenowych i funkcyjnych
Nie da si? ukry?, ?e w dzisiejszych czasach praktycznie ka?da firma musi zadba? i klienta oraz walczy? o jego wzgl?dy. Oczywi?cie oba procesy nie mog? si? jedynie dokonywa? poprzez proponowanie konkurencyjnych cen. Niezwykle wa?nym ich narz?dziem jest tak?e obdarowywanie. W tej roli ?wietnie sprawdz? si? oczywi?cie gad?ety reklamowe. Jakie upominki s? najcz??ciej spotykane na rynku i ktre najlepiej wybra??Pierwsz? kategori? gad?etw reklamowych s? produkty charakteryzuj?ce si? bardzo nisk? cen?. W?rd nich odnale?? mo?na chocia?by d?ugopisy, zapalniczki, kalendarzyki, czy breloczki. Za spraw? ceny jednostkowej wynosz?cej jakie? kilkadziesi?t groszy, przedsi?biorstwa sporej wielko?ci na og? zamawiaj? ogromne ilo?ci tego typu przedmiotw. Dzi?ki takiemu stanowi rzeczy, upominkiem takim mo?na obdarowa? niezwykle szerokie grono klientw. W ten sposb nie tylko zach?ci si? ich do skorzystania z naszych us?ug, ale tak?e zapewni automatyczn? oraz mobiln? reklam?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 24, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Praktyczne upominki reklamowe dla klientw du?ych firm.
Niektre firmy postanawiaj? uraczy? swoich klientw gad?etami takimi, jak kubki, koszulki, smycze do telefonu, otwieracze. Bywaj? rwnie? podarki oddzia?uj?ce na nasze emocje. Baloniki, z ktrych tak bardzo ciesz? si? dzieci wr?cz zmuszaj? rodzicw do cho?by pobie?nego zainteresowania si? firm?. W ten sposb promocja marki osi?ga sukces, poniewa? dowiaduje si? o niej nowa osoba. A ka?dy kolejny cz?owiek to potencjalny klient.
Specjali?ci od reklamy z premedytacj? wymy?laj? gad?ety reklamowe, ktre znajduj? zastosowanie w codziennym ?yciu. Im cz??ciej je wykorzystujemy do jakiejkolwiek czynno?ci, tym wi?cej razy popatrzymy na nazw? firmy. W ten sposb zapami?tamy j? i w razie potrzeby udamy si? do niej, by za?atwi? wa?ne sprawy. Na wielu ludzi gad?ety reklamowe dzia?aj? bardzo zach?caj?co. Nawet, je?li do niczego ich nie wykorzystuj?, to satysfakcj? sprawia im posiadanie czego? darmowego. Oprcz tego, ?e jest to dobra reklama gad?ety dla firm wzmacniaj? wi?? pomi?dzy us?ugodawc? a klientem. S? oznak? dba?o?ci o odbiorcw. Tym bardziej, ?e w?rd upominkw reklamowych znajduj? si? tak?e powa?niejsze przedmioty ni? d?ugopisy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 11, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Kolporta? i plakatowanie w ?odzi
Firma ?wiadcz?ca us?ugi kolporta?u w ?odzi prezentuje Ci swoj? szczeg?ow? ofert? i serdecznie zach?ca do nawi?zania kontaktu. Je?li b?dziesz zainteresowany wypromowaniem swoich produktw lub us?ug, to wystarczy, ?e powiesz jakie masz oczekiwania, a specjali?ci dobior? ofert? do Twoich potrzeb. Zagl?daj?c na stron? internetow? poznasz pe?en zakres dzia?alno?ci, dowiesz si? dlaczego warto korzysta? z dystrybucji ulotek i b?dziesz mg? skontaktowa? si? z dzia?em obs?ugi klienta. Powiedz czego potrzebujesz, a specjali?ci stan? na wysoko?ci zadania.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 11, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Telebimy - Flexvision
Je?eli chcesz wynaj?? telebim i je?li musisz mie? pewno??, ?e trafi?e? na profesjonalistw, to chcemy pokaza? Ci swoj? ofert? i mamy nadziej?, ?e spe?nimy Twoje wysokie wymagania. Jeste?my pr??nie rozwijaj?c? si? firm?, od lat dzia?amy na rynku i uda?o nam si? zrealizowa? wiele ciekawych zlece?. Oferujemy wynajem i sprzeda? telebimw, ale w naszym asortymencie mo?na tak?e znale?? wiele innych produktw interaktywnych. Wsp?prac? ch?tnie nawi?zujemy z mniejszymi i wi?kszymi firmami, ale nie obca nam tak?e praca dla osb prywatnych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. kolportazszczecin.pl
Sugeruj?c Ci, ?e w dobie naszych czasw profesjonalny kolporta? ulotek jest rwnie skuteczny jak na przyk?ad kampania internetowa, firma ze sporym do?wiadczeniem zaprasza do skorzystania z jej us?ug. Oferta skierowana jest przede wszystkim do klientw ze Szczecina i okolic. Je?li zatem chcesz zatrudni? specjalistw od rozdawania ulotek w Szczecinie, to nie pozostaje Ci nic innego jak tylko nawi?zanie kontaktu. Dzia? obs?ugi klienta z przyjemno?ci? odpowie na wszystkie Twoje pytania, powie Ci na co zwraca? i pomo?e znale?? interesuj?ce miejsca do plakatowania.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 9, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. funkymedia.pl
Chcesz zwi?kszy? popularno?? swojej strony, produktu czy marki? Je?li obcy jest ci internetowy marketing, skorzystaj z us?ug profesjonalistw. Agencja interaktywna FunkyMedia oferuje m. in. reklamy na youtube czy facebooku, kampanie Google AdWords czy pozycjonowanie stron. Zaplanuje tak?e dla ciebie dzia?ania promocyjne.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.