Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Marketing Reklama > Marketing


Wpisy
Sort By :
1. funkymedia.pl
Chcesz zwi?kszy? popularno?? swojej strony, produktu czy marki? Je?li obcy jest ci internetowy marketing, skorzystaj z us?ug profesjonalistów. Agencja interaktywna FunkyMedia oferuje m. in. reklamy na youtube czy facebooku, kampanie Google AdWords czy pozycjonowanie stron. Zaplanuje tak?e dla ciebie dzia?ania promocyjne.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Blog Ideo Force
Zach?camy do odwiedzenia bloga marketingowego prowadzonego przez specjalistów z bran?y. Znajdziesz na nim praktyczne wskazówki dotycz?ce AdWords, pozycjonowania, u?yteczno?ci czy personal brandingu. Te i wiele innych, przydatnych informacji dost?pnych jest od r?ki na www.ideoforce.pl/blog/ Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Oct 6, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Spoty reklamowe Pozna? - Colosphera
Tworzymy spoty reklamowe dla firm z Poznania i okolic, oferujemy produkcj? filmow? na najwy?szym poziomie - realizujemy filmy reklamowe i promocyjne, korporacyjne i wizerunkowe. Pracujemy na terenie Poznania i ca?ej Polski, tworzymy niepowtarzalne scenariusze i koncepcje marketingu wizualnego dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

4. Frezowanie O?wi?cim
ToPROMO to firma, która dzia?a jako producent reklam. W naszej ofercie mo?na liczy? na systemy wystawiennicze i ekspozycyjne. Posiadamy takie rozwi?zania jak reklama pod?wietlana i nie tylko. Proponujemy maszty i flagi reklamowe. Zajmujemy si? oczywi?cie projektowaniem i poligrafi?. Dowiedz si? wi?cej na stronie.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. marszalstudio.pl - packshoty
marszalstudio to studio fotografii produktowej dostarczaj?ce najwy?ej jako?ci packshoty, które z powodzeniem mo?na wykorzystywa? zarówno online, jak i w druku.

Wykonujemy packshoty proste, z?o?one, zdj?cia ubra? na duchu, na p?asko, na wieszaku oraz kompozycje produktowe.

Naszymi Klientami s? zarówno du?e marki znane nie tylko na polskim rynku, jak i mniejsze lokalne, a cz?sto nawet dopiero startuj?ce firmy.

Studio zlokalizowane jest na warszawskim Ursynowie, nie przeszkadza nam to jednak we wspó?pracy z Klientami z innych miejscowo?ci, z którymi zlecenia uzgadniamy zdalnie, a towar przekazujemy sobie za pomoc? kurierów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

6. M?ski blog
Zawsze m?ski i subiektywny blog o stylu ?ycia w wielkim mie?cie, relacjach z kobietami, mi?o?ci, przyja?ni i seksie. Autor recenzuje i opiniuje produkty, us?ugi i firmy. Ocenia i komentuje zachowania spo?eczno?ci internetowych, wydarze? na ?wiecie. SocialTalk.pl to miejsce pe?ne subiektywnych opinii blogera i vlogera, który inspiruje i pomaga odnie?? sukces w ?yciu, karierze i edukacji.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 11, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Reklamowy Olsztyn, kolporta? ulotek
Realizujemy dystrybucj? na terenie Olsztyna i województwa warmi?sko - mazurskiego na osiedlach domów, domków jednorodzinnych, centrach handlowych i ruchliwych ulicach miast. Nasz kolporta? jest realizowany w oparciu o materia?y dostarczone przez Klienta lub nasze mapy. Realizujemy kolporta? adresowy i bezadresowy lub dostosowany do indywidualnych potrzeb uwzgl?dniaj?c charakterystyk? grupy docelowej. Mo?e by? realizowany zafoliowany, w kopertach lub nie. Po wykonanej us?udze Zamawiaj?cy zawsze otrzymuje raport z wykonanego kolporta?u potwierdzaj?cy jako?? wykonanej pracy. Oferujemy hostessy na akcje wspomagajace sprzeda? jak i kontrol? ich pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. For Sport & Marketing - Marketing sportowy
Od wielu lat specjalizujemy si? w profesjonalnym zarz?dzaniu marketingiem sportowym. Nasze solidnie i fachowe us?ugi oferujemy firmom z ca?ej Polski, a zw?aszcza z Poznania, Warszawy, Krakowa, Wroc?awia oraz wielu innych miast i miejscowo?ci. W naszej dzia?alno?ci koncentrujemy si? g?ównie na budowaniu odpowiedniego wizerunku sportowców jak równie? na sprzeda?y klientom biznesowym praw do ich wykorzystywania. Aktywnie analizujemy lokalny rynek w poszukiwaniu podmiotów gospodarczych zainteresowanych d?ugofalow? i efektywn? wspó?prac? ze sportowcami. Negocjujemy warunki i zakres wspó?pracy z firmami oraz kompleksowo zarz?dzamy wspólnymi projektami z zakresu marketingu sportowego. Zapytaj o efektywn? i skuteczn? ofert? na marketing sportowy dla swojej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. NewWeb PR S.A. - agencja PR, IR
Nowatorska agencja marketingowa dzia?aj?ca pod firm? NewWeb PR specjalizuje si? w ?wiadczeniu us?ug w obr?bie public relations, relacji inwestorskich oraz social media. Jako misj? wyznaczyli?my sobie dostarczanie, wielokrotnie sprawdzonych przez nasz zespó?, niezawodnych rozwi?za?, które wzmocni? pozycj?, mark? i reputacj? naszego klienta. Ka?dego Klienta traktujemy w sposób szczególny i indywidualny. Cz?sto doradzamy Klientom w zakresie PR, IR, IPO a tak?e debiutów gie?dowych. Z naszego do?wiadczenia wiemy, ?e umiej?tnie dobrane s?owa mog? zmieni? wiele, a mocne argumenty przekonaj? nawet najwi?kszych sceptyków.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. eZYSKI.pl - Bez ?ciemy o zarabianiu w internecie i e-biznesie
Jedyny w polskim internecie blog o zarabianiu ale zarabianiu rozs?dnych pieni?dzy i dzi?ki pomocy sprawdzonych sposobów. Nie powiem ci jak zosta? milionerem ale bez ?ciemy opisz? czym si? rz?dzi zarabianie w internecie. Dlaczego jednym si? udaje, a innym nie. Co zrobisz z taka wiedz? ? To zale?y tylko i wy??cznie od ciebie. Ja daj? ci wiedz? z wielu p?atnych kursów, potwierdzon? wiadomo?ciami ksi??kowymi i do?wiadczeniem. W jednym miejscu pó? wiedzy ze studiów marketingowych w pigu?ce. Naprowadz? ci? i podpowiem. reszta nale?y do ciebie.
Sprawd? koniecznie jedynego bloga w sieci bez cenzury, ?ciemniania i kopiowanego be?kotu. Zapraszam

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.