Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Miasta Regiony > Lubelskie


Wpisy
Sort By :
1. Rolety plisowane na wymiar
Rolety plisowane, czy te? po prostu plisy, to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych rolet zwijanych. Montowane w ?wietle okna sprawdzaj? si? w ka?dym, nawet nietypowym wymiarze. Plisy charakteryzuj? si? ?atw?, intuicyjn? obs?ug?, daj?c ponadto mo?liwo?? dostosowania swojego uk?adu na najbardziej nas?onecznionych miejsc okna. W swej ofercie posiadamy szeroki wybór tego typu rolet, o standardowym, b?d? nietypowym kszta?cie.

Kategoria:

Data wpisu: May 31, 2016 Odwiedzin: 4 Ocena: 3.33 Głosów: 3

Member Reviews Visitor Ratings

2. Karta miejska - Warszawa, Bydgoszcz, Wroc?aw, Lublin
Karta miejska to nowoczesny zbli?eniowy no?nik elektronicznie zakodowanych danych, maj?cy form? karty bankomatowej. W ten sposób zast?puje ona tradycyjne papierowe bilety komunikacji miejskiej. Z nami dowiesz si?, gdzie mo?na wyrobi? kart? miejsk? dla czterech miast (Warszawa, Wroc?aw, Bydgoszcz i Lublin), poznasz ceny karty miejskiej oraz kupisz kodowane na niej okresowe bilety komunikacji miejskiej - wygodnie i bezpiecznie. Zapraszamy do zakupu i zach?camy do regularnych do?adowa?!

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Oprawy LED
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? o?wietlenia LED, która jest dost?pna na naszej stronie internetowej. Posiadamy w sprzeda?y wiele opraw wyposa?onych zarówno w tradycyjne ?ród?a ?wiat?a takie jak ?wietlówki jak i innowacyjne LED. Dzi?ki stosowanym przez nas technologiom jeste?my w stanie wprowadzi? niebagatelne oszcz?dno?ci w zakresie rachunków za energi? elektryczn?. Po??czenie wspomnianych opraw wraz z mikrofalowym czujnikiem ruchu jak i wy??cznikiem zmierzchowym daje du?o lepsze rezultaty w zakresie estetyki jak i bezpiecze?stwa. Wykonujemy tak?e projekty o?wietleniowe, nieznajduj?ce sie w naszej standardowej ofercie, na specjalne ?yczenie Klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Sklep z kosmetykami samochodowymi
Excede.pl to sklep oferuj?cy najwy?szej jako?ci kosmetyki samochodowe do detailingu. Jeste?my wy??cznym dystrybutorem Valet PRO oraz Auto Finesse w Polsce, prowadzimy hurtowni? oraz wspó?pracujemy z myjnimai samochodowymi i firmami detailingowymi, auto-spa. W ofercie detalicznej posiadamy produkty znanych marek takich jak Poorboy's World, Collinite, Autobrite, Meguiar's, Chemical Guys, Menzerna. Profesjonalnie doradzimyw wyborze produktów, jak odpowiedniej glinki do lakieru, wosku, piany aktywnej, pow?oki kwarcowej, zabezpieczenia lakieru.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?, jak równie? do wspó?pracy biznesowej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Zespó? na wesele Lublin, Zespó? na wesele Warszawa
OK Band to zespó? na wesele Lublin wyst?puj?cy zazwyczaj w sk?adzie 5 lub 6 osobowym. Nasz zespó? na wesele Lublin sk?ada si? z osób wykszta?conych muzycznie. W naszym repertuarze s? znane utwory lat 60’ 70’ 80’ 90’ i wspó?czesnych. Posiadamy profesjonalny sprz?t muzyczny i o?wietlenie. Ka?da impreza, na której wyst?pujemy, czy to studniówka, wesele, bal, festyn czy inna impreza okoliczno?ciowa zyska niezwyk?y klimat i pozwoli Pa?stwu znakomicie si? bawi? w przyjemnej atmosferze. Dok?adamy wszelkich stara?, aby nasze wyst?py by?y nietuzinkowe. Zespó? na wesele Rzeszów zaprasza na swoj? stron? internetow? www.okband.pl do zapoznania si? z próbk? naszych mo?liwo?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Pomoc-Drogowa Lublin
Dawid Urban za?o?y? firm? w 2011 roku a jej podstawowym profilem dzia?ania jest pomoc drogowa na terenie Lublina i okolic. W razie konieczno?ci mo?emy uda? si? naszymi pojazdami równie? w inne rejony Polski.


Planujesz wycieczk?, masz zamiar uda? si? na spotkanie biznesowe lub rodzinne, zapisz sobie nasz numer: 508 134 059, nigdy nic nie wiadomo co mo?e si? przydarzy? podczas jazdy, a wystarczy tylko jeden telefon by?my przybyli na miejsce i pomogli Ci naprawi? awari? samochodu które odmówi?o pos?usze?stwa b?d? odprowadzili je do warsztatu samochodowego, je?eli nie b?dziemy mogli naprawi? wozu na miejscu.


Nasza dzia?alno?? nawi?za?a wspó?prace z wieloma warsztatami samochodowymi, dzi?ki czemu mo?esz by? pewny, i? droga lawetowania nie b?dzie d?uga, a koszty zostan? ograniczone do minimum. Oczywi?cie na ?yczenie klienta mo?emy odwie?? samochód na dowolne inne wskazane miejsce.


Zapraszamy na stron? internetow? autoholowanie-lublin.pl, gdzie mo?esz obejrze? fotografie naszych pojazdów, jak i zapozna? si? z nasz? szczegó?ow? ofert?. Witryn? mo?esz odszuka? w Google pod takimi s?owami jak pomoc-drogowa Lublin czy autoholowanie Lublin.


Dawid Urban
Jakubowice Murowane 30
20-258 Lublin
tel. 508 134 059
e-mail: gruby201@wp.pl
NIP 713 288 87 76

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Domy kanadyjskie
Ramza do dzia?alno?? która?wiadczy us?ugi z zakresu budowy domów drewnianych, domów szkieletowych(tzw. domów kanadyjskich). Ramza istnieje na rynku od wielu lat, dzi?ki czemu potrafi wykona? ka?do zlecenie w szybkim terminie, bardzo atrakcyjnych cenach jak i z wy?mienitej jako?ci drewna. Te atuty sprawiaj? i?, firma ca?y czas rozwija si? w b?yskawicznym tempie a liczba zadowolonych klientów, którzy od lat korzystaj? z naszych domków, jest bardzo du?a.

Domy szkieletowe znajduj?ce si? w naszej ofercie to doskona?e rozwi?zanie nie tylko dla dzia?kowiczów czy klientów biznesowych stawiaj?cych domki dla turystów ale tak?e bardzo dobre rozwi?zanie dla osób, które niewielkim kosztem chc? mie? swoje w?asne lokum.


Domki o konstrukcji szkieletowej charakteryzuj? si? du?? izolacj? termiczn?, co przyczynia si? do minimalnych strat ciep?a a w konsekwencji du?ymi oszcz?dno?ciami grzewczymi.


Zapraszamy do kontaktu.


„RAMZA” Kamil Krawczyk
Ul. Irydiona 6/40
20-624 Lublin
info@ramza.com.pl
NIP 712-268-37-42
Regon 060452296
Tel 607279244

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Domowe jedzenie na telefon Lublin
Restauracja Pyzata Chata oferuje tanie obiady i catering na imprezach okoliczno?ciowych. Zespó? restauracji tworz? pracownicy z wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym. Dla dzieci przygotowali?my specjalne zestawy z wspania?? maskotk? w prezencie. Oferowane jedzenie na telefon Lublin to gwarancja smacznych potraw, dostarczanych na czas. Zjedz? Pa?stwo u nas m.in. tradycyjne dania kuchni polskiej, nale?niki, mi?sa z grilla, sa?atki. Organizujemy równie? kameralne przyj?cia, np. chrzciny, urodziny czy studniówki. Na stronie internetowej znajd? Pa?stwo list? potraw, cennik, numer kontaktowy oraz pozosta?e informacje.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Ubranka do Chrztu
Sprawd? sklep internetowy z odzie?? do chrztu – krasnal24.pl! Postaw na polskich producentów i wybierz spo?ród szerokiej gamy wzorów. Komplety do chrztu oferowane w naszym sklepie wykonane s? tylko z najlepszej jako?ci bawe?ny, polaru oraz innych materia?ów wy??cznie polskich producentów. Nie zastanawiaj si? d?u?ej i nie odkupuj kompletu do chrztu od swojej ciotki. Niech Twoje dziecko wygl?da elegancko. Ubranka do chrztu dla ch?opca, jakie prezentujemy na naszej stronie sprawi?, ?e b?dzie on wygl?da? niezwykle elegancko. Natomiast dziewczynka – dostojnie. Ciesz si? tym dniem, który jest przecie? bardzo wa?ny na religijnej drodze Twojej pociechy. Postaw na najlepszych!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

10. Kominki Lublin
Nasza dzia?alno?? zajmuje si? od od ponad dekady produkcj? oraz monta?em kominków. W swojej dziedzinie jeste?my jednym z liderów na rynku Podkarpackim i Lubelskim bo w?a?nie w tych województwach posiadamy swoje biura i tutaj mo?na ogl?da? nasze wystawy.
Firma Gra?yna oferuje oko?o 300 gotowych projektów kominków, które mo?na zobaczy? na naszychwitrynach internetowych, w przypadku je?eli klient chcia?by kominek wedle w?asnego pomys?u to równie? mo?emy wykona? takie zamówienie.
Je?eli jeste? zaciekawiony nasz? ofert?, prosimy o kontakt, na pewno zaoferujemy bardzo atrakcyjn? cen? i wraz z kominkiem, wk?adem wykonamy równie? profesjonalny monta? . Pami?taj, naszym priorytetem jest zadowolenie klienta.
P.P.H.U. Gra?yna
Tel. 601 468 415
Al. Tysi?clecia (Sienna 25a)
20-121 Lublin
kominki@oryszczak.pl
NIP: 813-235-90-21

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.