Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek


Wpisy
Sort By :
1. Multisport : Nauka p?ywania dla poczatkujacych Wadowice
Nauczy? si? p?ywa? mo?e ka?dy który tylko ma ochot?. Prowadzimy kursy nauki p?ywania na basenie w Wadowicach. Prowadzimy grupy dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych w sekcji p?ywackiej. Miasto wspiera rekreacj? i udost?pnia nam basen w korzystnych dla kursowiczów godzinach. Zapraszamy na nauk? p?ywania.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 16, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Yacht Tesia
Fantastyczne rejsy jachtem na wyci?gni?cie r?ki. Tak w?a?nie jest, nie trzeba by? bogaczem by uda? si? w cudowny rejs po przepi?knych akwenach wodnych. Dzisiaj wystarczy zainwestowa? w odpowiednie oferty przygotowane przez specjalistów. Dlatego zach?camy serdecznie do wybierania tego wszystkiego co przygotowali?my w ramach naszej oferty, wybierajcie tylko Yacht Tesia. Nowoczesno??, do?wiadczenie, bezpiecze?stwo, niskie ceny

Kategoria:

Data wpisu: Feb 6, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Rehabilitacja w Ciechocinku - Sanatorium ZNP
REHABILITACJA W CIECHOCINKU
Po urazach, wypadkach lub w starszym wieku potrzebujemy czasem rehabilitacji i pomocy fizjoterapeutów w doj?ciu do zdrowia. Cz?sto spotyka si? kuracjuszy potrzebuj?cych pomocy w odzyskaniu ruchomo?ci w stawach lub kr?gos?upie. Siedz?cy tryb ?ycia cz?sto sprzyja tworzeniu problemów zdrowotnych.

ZABIEGI LECZNICZE W SANATORIUM ZNP

Masa?e manualne, masa?e wirowe, elektroterapia czy ?wiczenia na basenie pomagaj? w tym by odzyska? dawn? sprawno??. Pobyt w sanatorium mo?e mie? du?e znaczenie w nabyciu przez nas nowych nawyków. Podczas turnusu trwaj?cego kilka lub kilkana?cie dni zmuszamy organizm do pewnego wysi?ku fizycznego. To z kolei mo?e u?atwi? nam dbanie o zdrowie i ruch w domowych warunkach. jednym z o?rodków po?o?onym w Ciechocinku jest Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Trakcja kr?gos?upa
Skrzywienie kr?gos?upa mo?na nazwa? chorob? naszego wieku. Coraz wi?cej wykonuje si? trakcji kr?gos?upa i to u osób w ró?nym wieku. Trakcja kr?gos?upa to terapia maj?ca na celu skorygowanie skrzywienia kr?gos?upa. A? dziw bierze jak du?y odsetek dzieci w dzisiejszych czasach cierpi na to schorzenie. Cho? obwinia si? g?ównie d?ugie godziny sp?dzane przed komputerem, siedzenie w szkolnych ?awkach na pewno nie pomaga. Wa?ne, aby zagro?enie wykry? zanim stanie si? zbyt powa?ne, bez mo?liwo?ci wyleczenia. Trakcja kr?gos?upa jest bardzo pomocna.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 10, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Przewodnik ?wi?ty Krzy?
Przewodnik Klasztorny po ?wi?tym Krzy?u oferuje oprowadzanie po Sanktuarium. Miejsce znajduj si? na terenie ?wi?tokrzyskiego Parku Narodowego w obszarze rezerwatu ?wi?ty Krzy?. Przewodnik w sposób ciekawy i zajmuj?cy przeka?e legendy, historie oraz sytuacje obecn?. Planuj?c zwiedzanie ?wi?tego Krzy?a nale?y zobaczy? Go?oborze na ?ysej Górze, Drog? Królewsk?, ko?ció?, klasztor oraz doskona?y punkt widokowy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 6, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Tours of Auschwitz
Tours Of Auschwitz to firma zajmuj?ca si? organizacj? wycieczek do Auschwitz z Krakowa, Katowic oraz z Zakopanego. Zapewniamy pe?na obs?ug?, na któr? sk?ada si? transport z wyznaczonego przez klienta miejsca do Muzeum Auschwitz-Birkenau, zapewnienie biletów wst?pu oraz przewodnika w wybranym j?zyku, obs?ug? (angloj?zycznego) kierowcy, wysokiej klasy samochód marki Mercedes, ubezpieczenie. Wszelkie koszty paliwa oraz parkingów s? wliczone w cen?. Jeste?my elastyczni i staramy si? zawsze dopasowa? do oczekiwa? klienta. Mamy oferty skierowane do klientów indywidualnych, jak równie? do grup. Cieszymy si? zaufaniem turystów z Polski oraz z zagranicy. Oferujemy równie? wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce, Fabryki Schindlera oraz wycieczki do Cz?stochowy na Jasn? Gór?.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. KrakowDirect -Transfers & Tour Services
KrakowDirect to firma zajmuj?ca si? transferami lotniskowymi oraz us?ugami wycieczkowymi na terenie ma?opolski. Firma obs?uguje lotniska w Katowicach oraz w Krakowie. W ofercie naszych us?ug wycieczkowych mamy wiele atrakcyjnych miejsc, takich jak: Auschwitz-Birkenau, Kopalnia Soli w Wieliczce, Fabryka Schindlera, Zakopane jak równie? Kraków. Mamy oferty skierowane do klientów indywidualnych oraz grup. Cieszymy si? zaufaniem klientów z Polski oraz klientów zagranicznych, którzy do cz?sto do nas wracaj?, ponowny raz korzystaj?c z naszych us?ug. Naszym celem jest najwy?sza jako?? oraz zadowolenie klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 15, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Skoki tandemowe - Strefa Jumpera
Zrzeszamy grono entuzjastów i organizujemy skoki spadochronowe i skoki tandemowe dla niemal ka?dego ch?tnego, pod okiem profesjonalistów i pasjonatów przestworzy. Chcesz skaka?? Szukasz najlepszego prezentu dla bliskiej Ci osoby? Zapewnimy Ci niezapomniane chwile, a tak?e naprawd? solidn? dawk? adrenaliny. Przygotujemy wydarzenie, udzielimy odpowiedniego przeszkolenia, dobierzemy idealne warunki atmosferyczne a na koniec wr?czymy pami?tk? w postaci nagrania i zdj??. Z nami poczujesz ch?? na kolejny skok. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? i do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Czarter jachtów - yachtic.eu
Czy nie jest tak, ?e jachty kojarz? wam si? przede wszystkim z luksusem? Z pewno?ci? tak, cho? oczywi?cie nie ma w tym nic dziwnego. Dzi? takowy luksus zapewnia wam nasza firma, która oferuje czarter jachtów. Dzi?ki nam spe?nicie swoje marzenia o morskich przygodach. W ko?cu wyruszycie na otwarte morze.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Bigfishing – dystrybucja ko?owrotków Dragon
W naszym sklepie internetowym skompletuj? Pa?stwo ca?y sprz?t w?dkarski, który jest niezb?dny do po?owu ryb. W proponowanej przez nas ofercie pojawiaj? si?: ko?owrotki Dragon, Jaxon i Mistrall, ró?ne rodzaje w?dek, ?y?ki o rozmaitych kolorach i d?ugo?ciach, sp?awiki, zan?ty, w?dziska, plecionki i mnóstwo innych. Ponadto oferujemy ca?kiem spory wybór wytrzyma?ych i odpornych na uszkodzenia pokrowców w?dkarskich, idealnych do przechowywania sprz?tu.

Co wi?cej, u nas mog? Pa?stwo kupi? czapki, kamizelki, bluzy, koszulki, obuwie, a wi?c profesjonaln? odzie? w?dkarsk?, która nadaje si? do noszenia w ka?dych warunkach pogodowych. Dbamy o doskona?? obs?ug? klienta i pilnujemy, by zamówienia by?y realizowane terminowo. Naszymi atutami s?: przyst?pne ceny i szeroka oferta produktowa.

Kategoria:

Data wpisu: May 5, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.