Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Doradztwo


Wpisy
Sort By :
1. http://www.filtrbiznesu.pl
Przedstawiaj?c Ci wizytówk? naszego bloga chcemy, ?eby? wiedzia?, ?e pasjonujemy si? zdobywaniem wszelkich informacji ze ?wiata biznesu. Staramy si? przekazywa? naszym czytelnikom szereg rzetelnych wiadomo?ci, wszystko opisujemy w ciekawy i zrozumia?y sposób i stale dodajemy nowe artyku?y. Je?eli zatem chcesz sprawdzi?, sk?d pozyska? pieni?dze na rozwój biznesu i jak otworzy? w?asn? dzia?alno??, to czekamy na Ciebie na naszym portalu.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 25, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. http://www.szkolaprzedsiebiorczosci.com.pl
Twoja firma odnosi sukces na lokalnym rynku i szukasz porad na temat tego, jak rozwin?? swoj? dzia?alno??? Jeste? zainteresowany wprowadzeniem nowych produktów i us?ug? Odwiedzaj?c nasz? stron? dowiesz si?, jak to zrobi?, poznasz sprawdzone schematy i poznasz sposoby na znalezienie dofinansowania. Mamy nadziej?, ?e nasze porady zainspiruj? Ci? do dzia?ania. Jeste?my do Twojej dyspozycji i zach?camy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 23, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. TQM - BDO HBC BUSINESS IMPROVEMENT Sp. z o.o.
Je?eli masz jakie? problemy w swojej firmie i je?li ci?gle tracisz pieni?dze na produkcj? niepotrzebnych towarów lub je?li zatrudniasz ma?o do?wiadczonych i niewykwalifikowanych pracowników, to b?dziemy mogli Ci pomóc. Jeste?my zgranym zespo?em pracowników, opieramy si? na lean management i damy Ci szereg cennych wskazówek. Co równie wa?ne, kto? z naszej ekipy wcieli si? w Twojego pracownika i od podstaw b?dzie móg? sprawdzi? wszystkie struktury. Mamy w tym do?wiadczenie i pomogli?my ju? wielu przedsi?biorstwom.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 17, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Agencja pracy i po?rednictwa
Flexteam Agencja Pracy Tymczasowej. Oferujemy klientom doradztwo personalne, profesjonaln? rekrutacj?, dzi?ki której znajdziemy odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska. Na stronie zamieszczamy oferty pracy. W sprawie warunków wspó?pracy warto do nas zadzwoni? lub napisa? email, skontaktujemy si? i przedstawimy szczegó?y. Warto skorzysta? zawsze jest mo?liwo?? dogadania szczegó?ów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 9, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

5. Ksi?gowa Kraków
Biuro rachunkowe zapewniaj?ce us?ugi ksi?gowe na obszarze Krakowa i okolic, oferuj?ce skuteczn? pomoc przy zak?adaniu i rozliczaniu firm. Ponadto biuro rachunkowe Joka zapewnia obs?ug? w doradztwie podatkowym zapewniaj?c pe?n? ksi?gowo??. Biuro ksi?gowe Joka zalewani rzetelne realizowanie wszystkich powierzonych zada?. Do??cz do obszernego grona zadowolonych klientów naszego biura.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Psycholog biznesu
Szukasz pracy jako psycholog biznesu? A mo?e ju? pracujesz w tym zawodzie i szukasz inspiracji do motywacji pracowników? Na naszym blogu przeczytasz artyku?y zwi?zane z motywacj?, psychologi? sprzeda?y. Znajdziesz tu filmy motywacyjne i cytaty motywacyjne, które mo?esz wykorzysta? w codziennej pracy psychologa biznesu. Serdecznie zapraszamy na naszego bloga, który pisany jest przez pasjonatów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 6, 2017 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Powszechny Katalog Firm Odszkodowawczych
Katalog kancelarii prawnych zajmuj?cych si? odzyskiwaniem zado??uczynie? z powodu wypadków. W systemie znajdziemy prawie 900 kancelarii pouk?adanych wg specyficznych kategorii - typów szkód, za które da si? z?o?y? roszczenia prawne. Serwis wyposa?ony jest w wewn?trzn? wyszukiwark? o rozbudowanych mo?liwo?ciach wyszukiwania: wg miejsca i s?ów kluczowych podawanych w zapytaniu. Firmy prawnicze, jakie b?d? chcia?y doda? swój profil do katalogu mog? tego dokona? poprzez formularz zg?oszeniowy bez op?at. System daje równie? mo?liwo?? modyfikacji wpisanych danych jak równie? wybrania wpisów promowanych, jakie ukazuj? si? na wysokich miejscach w wynikach zapyta?. Na wizytówkach da si? znale?? ca?o?? informacji adresowych, opis firmy a tak?e map? dojazdow? do kancelarii lub firmy odszkodowawczej.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 28, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Prawnik Pozna?
Czeka Ci? rozwód, masz problemy w takich aspektach jak prawo medyczne, jak prawo rodzinne? Koniecznie powinni?cie zainteresowa? si? w takimi aspektami jak cho?by te oferowane w pewnym miejscu w mie?cie Pozna?. Kancelaria adwokacka Olga Wawrzynkiewicz proponuje liczne us?ugi prawne, pewne pomoce prawne. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z pe?nej oferty, polecamy wam to co oferuje ten prawnik

Kategoria:

Data wpisu: Nov 7, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Syndyk tarnów
Potrzebny syndyk? Szykowana jest restrukturyzacja albo upad?o??? Warto sprawdzi? co na terenie takich miast jak Rzeszów, Kraków, Tarnów przygotowane zosta?o w ramach us?ug prowadzonych przez Instytut Restrukturyzacji i Likwidacji Przedsi?biorstw (IRiLP). Wieloletnie do?wiadczenie, znakomite opinie w?ród klientów i oczywi?cie skuteczno?? dzia?ania. Tylko u nas najlepszy doradca restrukturyzacyjny z którego b?dziecie zadowoleni.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 6, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Prawnicy O?wi?cim
Monika ?migielska to absolwentka renomowanej uczelni, która prowadzi najlepsz? kancelari? prawn? w O?wi?cimiu. Oferowane us?ugi to poradnictwo dotycz?ce prawa cywilnego, pomoc w odzyskaniu nale?no?ci, opinie prawne i wiele innych. Zapoznaj si? ju? dzi? z pe?n? ofert? na stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 24, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.