Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe


Wpisy
Sort By :
1. Ksi?gowo?? Wroc?aw : Biurohello.pl
?wiadczymy profesjonalne us?ugi ksi?gowe wroc?aw dla osb prawnych w zakresie rachunkowo?ci, podatkw, rozliczania pracownikw i ich wynagrodze?. Decyduj?c si? na wsp?prac? z nami, zyskujesz rzetelnego partnera biznesowego, ktry zwolni Ci? z obowi?zku prowadzenia ksi?g rachunkowych i kadrowych oraz innych obowi?zkw z tym zwi?zanych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 10, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Ksi?gowo?? Gdynia
Jeste? w?a?cicielem firmy? Wiesz dobrze, ile czasu po?wi?casz na dokumenty, deklaracje i rozliczanie finansw. Tak naprawd? powiniene? skupi? si? na rozwoju firmy. Ksi?gowo?? zostaw nam! Zobacz, czym si? zajmujemy na Mgfinanse.pl. Nasze biuro ?wiadczy us?ugi ksi?gowe, kadrowe oraz wsparcie biznesu!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 8, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. VAT-7 w 2020
Je?li posiadasz firm? to na pewno musisz wiedzie? o obowi?zku sk?adania deklaracji vat-7. Tego typu deklaracj? mo?na sk?ada? na wiele sposobw. Na pewno jednym z nich jest mo?liwo?? z?o?enia deklaracji osobi?cie do urz?du skarbowego. Kolejnym jest wys?anie vat-7 poleconym listem, a jeszcze innym sposobem mo?na z?o?y? deklaracj? vat-7 za pomoc? internetu. Je?li chcecie jak najszybciej z?o?y? wasz vat-7 to na pewno warto zdecydowa? si? na rozwi?zanie wysy?ki deklaracji przez internet. Warto skorzysta? z naszego programu.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 31, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. ksi?gowo?? Rzeszw
Wszystkim osobom polecamy nasze biuro rachunkowe w Rzeszowie, gdzie z pewno?ci? w profesjonalny sposb zajmiemy si? wszelkimi sprawami zwi?zanymi z ksi?gowo?ci?. W naszym biurze rachunkowym w Rzeszowie prowadzimy ksi?gi rachunkowe oraz podatkowe i wiele innych. Zapewniamy wysoki poziom naszych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 10, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Income - Tarnowskie Gry
Biuro Obs?ugi Ksi?gowej i BHP Income dzia?a na ?l?sku, a swoje us?ugi ksi?gowe i BHP kieruje do ma?ych i ?rednich firm o r?nym profilu. Zaanga?owanie, profesjonalizm, indywidualne podej?cie to najistotniejsze atuty Biura Income. Firma zapewnia wysokie standardy obs?ugi, w tym m.in. odbir dokumentw, a tak?e poufno?? i bezpiecze?stwo przekazywanych informacji.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 19, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. annakarwacka.pl
Nasze biuro rachunkowe powsta?o z pasji, jak? darzymy prowadzenie ksi?gowo?ci dla naszych zleceniodawcw. Du?? rado?? sprawia nam sprawdzanie nowych rozporz?dze? ustawodawcy oraz dostosowywanie swojej pracy do wymogw. ?wiadczymy us?ugi na wysokim poziomie, dbaj?c o interes wsp?pracuj?cych z nami przedsi?biorcw. Ju? teraz mo?emy zaj?? si? prowadzeniem ksi?g tak?e w Twojej firmie. Sprawd? sam ju? dzi?!

Kategoria:

Data wpisu: Mar 13, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. G-Tax
Potrzebujesz ksi?gowo?ci zewn?trznej w swojej firmie? Zaufaj specjalistom w tej dziedzinie! G-Tax Biuro Rachunkowe w Poznaniu prowadzi ksi?gi rachunkowe, ksi??ki przychodw i rozchodw, a tak?e obs?uguje kadry i p?ace. Oferujemy te? doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie biznesplanu czy doradztwo w zakresie optymalizacji podatkw. Cennik naszych us?ug znajdziesz na g-tax.pl. Zadzwo? 608 640 562.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 6, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. biuroinvesto.pl
Mieszcz?ce si? w Miechowie biuro rachunkowe Investo jest miejscem, w jakim mo?na uzyska? profesjonalne us?ugi ksi?gowe i rachunkowe w dobrej cenie. Ta ksi?gowa z Miechowa zapewnia takie prace jak sporz?dzanie rocznych zezna? podatkowych PIT, rozliczanie i sporz?dzanie deklaracji ZUS, delegacji s?u?bowych, prowadzenie rycza?tu od przychodw ewidencjonowanych, jak i rwnie? ?wiadczy sw? pomoc przy zak?adaniu firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 24, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Biuro Rachunkowe Iwona Kopertowska Warszawa
Biuro Rachunkowe Iwona Kopertowska dzia?a na rynku ju? od 2005 roku. Specjalizuje si? w us?ugach ksi?gowo-kadrowych.

NASZE US?UGI:

Prowadzenie ksi?g rachunkowych wraz z wymaganymi ewidencjami do celw rozlicze? z Urz?dem Skarbowym

Prowadzenie Ksi??ki Przychodw i Rozchodw wraz z wymaganymi ewidencjami do celw rozlicze? z Urz?dem Skarbowym oraz ZUS za w?a?ciciela

Prowadzenie ewidencji rycza?towych ewidencje poych.

Obs?uga kadrowo-p?acowa w tym sporz?dzanie:

- list p?ac,

- deklaracji ZUS,

- deklaracji PFRON,

- przekazywanie drog? elektroniczn? dokumentw ZUS,

- przygotowanie akt pracownikw nowozatrudnionych

DANE KONTAKTOWE:

ul. Renesansowa 56 lok. 63
01-905 Warszawa

tel. kom. 602 708 375

e-mail: iwona.kopertowska@wp.pl

Kategoria:

Data wpisu: Sep 3, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Acega - ksi?gowo??
Firma Acega to biuro rachunkowe z Poznania, ktre na co dzie? obs?uguje podmioty z r?nych bran? i w r?nych formach opodatkowania. Biuro to mo?e si? pochwali? mi?dzy innymi bogatym do?wiadczeniem w obs?udze firm dzia?aj?cych na rynku nieruchomo?ci, jak i rwnie? wsplnot mieszkaniowych. Klienci tego biura mog? zdecydowa? si? na pe?n? ksi?gowo??, poszczeglne prace, ponadto doradca podatkowy jest w stanie ka?demu pomc w rozwik?aniu r?nych problemw i w?tpliwo?ci zwi?zanych z systemem podatkowym w Polsce.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 13, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.