Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Praca za granic?


Wpisy
Sort By :
1. www.sasa-r.eu
Sasa Rekrutacja pe?ni funkcj? doradcz? podczas poszukiwa? pracy na rynku Europy zachodniej. Z pomoc? zespo?u wiele osb znalaz?o wymarzon? prac? w Niemczech. To dobr odpowiedniego personelu, dostosowanie profilu kandydata do stanowiska pracy oraz pomoc polskim pracownikom w otrzymaniu zagranicznych ?wiadcze? socjalnych i rozliczenia podatku. Praca, Niemcy, to doradztwo w sprawie bezpiecznego i legalnego zatrudnienia. Jest to ca?kowicie bezp?atne. Sprawd? mo?liwo?? zatrudnienia w renomowanej firmie transportowej.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 25, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Poland Work Force
Nasza agencja pracy tymczasowej wroc?aw z przyjemno?ci? przyjmie od pracodawcw pro?by z list? oczekiwanych zawodw zawieraj?cych liczb? pracownikw. Informacje te pomog? nam przygotowa? dla Ciebie najbardziej odpowiedni? ofert? i jak najszybciej rozpocz?? wsp?prac?. Korzystaj?c z naszych us?ug otrzymujesz gwarancj? uczciwo?ci i przejrzystych warunkw umowy.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 12, 2019 Odwiedzin: 1 Ocena: 4.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

3. Autumn Care - opieka nad starszymi osobami
Nasza firma nazywa si? autumn.care.eu. Nasza siedziba znajduje si? w samym centrum Poznania. Jeste?my profesjonaln? i do?wiadczon? agencj? opieki nad osobami starszymi. Pracownikom z naszego kraju oferujemy prac? w Niemczech przy opiece nad seniorami. Cenimy sobie najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug, dzi?ki temu z naszej firmy zadowoleni s? zarwno nasi pracownicy jak i zagraniczni klienci z Niemiec.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 24, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Konsultant24.pl - praca dla lekarzy w Niemczech
Oferta, ktr? przygotowali?my skierowana jest przede wszystkim do lekarzy szukaj?cych pracy w Niemczech. Dobrze wiemy ile lekarze specjali?ci zarabiaj? w Polsce i dlatego te?, pomagamy znale?? wymarzone wakaty w dobrze wyposa?onych i nowoczesnych szpitalach, klinikach i przychodniach w Niemczech. Po wi?cej informacji zapraszamy na stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 27, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Frigga
Agencja zatrudnienia Frigga to doskona?e miejsce dla komunikatywnych osb, ktre szukaj? pracy za granic?. G?wnym obszarem dzia?ania firmy jest rekrutacja opiekunek i opiekunw osb starszych do pracy w Niemczech i Luksemburgu. Oprcz atrakcyjnego wynagrodzenia i korzystnych warunkw wsp?pracy kandydaci mog? skorzysta? z mo?liwo?ci bezp?atnego kursu j?zyka niemieckiego, ktry u?atwi im komunikacj? z podopiecznym i przygotuje na rozmaite mo?liwe sytuacje. Firma z siedzib? w Bydgoszczy rekrutuje zainteresowanych z ca?ego kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. injob.com
Obecny rynek pracy potrzebuje profesjonalistw, ktrzy b?d? w stanie komunikowa? si? na polu mi?dzynarodowym, nawi?zuj?c relacje w kontek?cie odmiennych tradycji i mentalno?ci. Niezb?dna jest rwnie? gotowo?? do relokacji. Oczekuje si? ?e b?dzie to filozofia ?yciowa na ktrej zostanie oparty rozwj zawodowy. In Job to prawdziwa ku?nia talentw, gdzie na bazie z?o?onej metody rekrutacji mo?na wychwyci? ju? w pierwszym kontakcie elementy zwi?zane z opisem stanowiska np. : faktyczna znajomo?? j?zyka i motywacj? kandydatw.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 18, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Praca tymczasowa za granic?
Work Service Express oferuje szereg us?ug z zakresu rekrutacji i selekcji pracownikw do pracy za granic?. Wszystkim osob? poszukuj?cym pracy proponujemy atrakcyjne oferty pracy tymczasowej w wielu popularnych krajach europejskich m. in. takie jak praca w Belgii, praca we Francji, praca w Niemczech, praca w Holandii, czy praca w Islandii. Naszym pracownikom zapewniamy bardzo dobre warunki zatrudnienia oferuj?c wysokie i regularnie wyp?aty oraz wszelkie obowi?zkowe, a tak?e dodatkowe sk?adki i ubezpieczenia.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 21, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Praca w Niemczech - Pronobel
Polskie opiekunki osb starszych pragn? zarabia? wi?cej, dlatego poszukuj? pracy za granic?. Naj?atwiej i najbezpieczniej wyje?d?a? z agencjami pracy, takimi jak Pronobel z Gliwic.
Firmy po?rednicz?ce oferuj? pomoc przy wype?nianiu wszelkich formalno?ci zwi?zanych z wyjazdem, pomagaj? w wyrobieniu karty EKUZ uprawniaj?cej do bezp?atnej opieki medycznej na terenie Niemiec oraz odprowadzaj? za opiekunki sk?adki do ZUS. Za pomoc i opiek? nad seniorem w Niemczech opiekunki zarabiaj? nawet 1300 euro na r?k?. Dodatkowo otrzymuj? od rodzin podopiecznych darmowe wy?ywienie i zakwaterowanie, a w ramach wieloletniej wsp?pracy otrzymuj? dodatkowe premie i bonusy
Jedynymi warunkami, ktre musz? spe?ni? kobiety, aby otrzyma? szans? na prac? w Niemczech jest posiadanie do?wiadczenia w opiece nad osobami starszymi lub chorymi oraz znajomo?? j?zyka niemieckiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Opieka Niemcy - Hilfeneo
Znajomo?? j?zyka niemieckiego oraz do?wiadczenie w opiece nad osobami starszymi i chorymi, pozwala kobietom mi?dzy 40 a 50 rokiem ?ycia, na otrzymaniem pracy za niemieck? granic? Polski.
Polskie agencje rekrutuj?ce (opieka Niemcy) opiekunki osb starszych do Niemiec, zapewniaj? legalno?? i bezpiecze?stwo ofert. Kobiety wyje?d?aj?ce do pracy obj?te s? pe?nym pakietem socjalnym (karta EKUZ, sk?adki ZUS) oraz lojalno?ciowym (premie i bonus).
Praca opiekunki polega nie tylko na aktywizacji spo?ecznej podopiecznego i troskliwej nad nim opieki, ale rwnie? na pomocy w codziennych obowi?zkach takich jak gotowanie, sprz?tanie czy robienie zakupw (praca w Niemczech). Nie rzadko takie zaj?cia s? bardzo trudne dla cierpi?cego na r?ne schorzenia podopiecznego.
Za sumienn? prac? kobiety otrzymuj? wyp?at? nawet w wysoko?ci 5000 z? oraz darmowe wy?ywienie i zakwaterowanie. Dodatkowo zwracane s? im koszty dojazdw do Niemiec. Dzi?ki tym przywilejom kobiety mog? ca?? wyp?at? zaoszcz?dzi? i w szybkim czasie zregenerowa? swj rodzinny bud?et.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 1, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. UrzadPracy.info - Urz?dy Pracy w Polsce
W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku pracy jest bardzo du?a przez co liczba osb aktywnie poszukuj?cych pracy jest wysoka. UrzadPracy.info to serwis po?wi?cony wszystkim osobom szukaj?cym zatrudnienia. Poradniki u?atwi? napisanie CV czy listu motywacyjnego krok po kroku a szczeroka i czytelna baza urz?dw pracy dostarczy wszystkich niezb?dnych informacji dotycz?cych pracy konkretnego urz?du: godziny urz?dowania, adres, mapa lokalizacji i wiele innych.

Kategoria:

Data wpisu: May 13, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.