Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Zdrowie Uroda > Apteki


Wpisy
Sort By :
1. Apteka online Prima 24
Ci??a i narodziny dziecka to jeden z najwa?niejszych aspektów macierzy?stwa, dlatego nale?y si? odpowiednio i skutecznie do tego przygotowa?. To czas, kiedy nasze cia?o wymaga specjalnej troski. Kremy do twarzy, przeciw rozst?pom, kremy na biust, ?ele do stóp i ?ydek, p?yny do higieny intymnej, a tak?e suplementy diety i witaminy, to wszystko znajd? w aptece internetowej Prima24 przysz?e mamy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 31, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Domowe testy diagnostyczne LabHome.pl - zbadaj si? bez wychodzenia z domu
W ofercie LabHome znajdziesz najszerszy zakres domowych testów diagnostycznych w Polsce.
Posiadamy testy wykonywane z krwi pe?nej, z ka?u, z moczu oraz z nasienia. Wykonuje si? je w kierunku diagnostyki narz?dów cz?owieka (m. in. test na tarczyc?), gospodarki hormonalnej, alergii infekcji, markerów nowotworowych, problemów z p?odno?ci? kobiet i m??czyzn. Test s? skuteczne, bezpieczne i wiarygodne. Posiadaj? wszelkie certyfikaty jako?ci i atesty. Ich wiarygodno?? jest taka sama jak w przypadku testów diagnostycznych u?ywanych w profesjonalnych laboratoriach medycznych. Jako?? i skuteczno?? potwierdzona klinicznie!
Nasze testy mo?esz naby? w dedykowanym sklepie internetowym: www.labhome.pl b?d? w renomowanych aptekach znajduj?cych si? na terenie ca?ego kraju. W naszej ofercie posiadamy m.in. test na niedoczynno?? tarczycy, który wykrywa podwy?szony poziom hormonu tsh w krwi pe?nej. Nie lekcewa? niepokoj?cych objawów ze strony tarczycy. Wykonaj tsh test ju? dzi?.
Zbadaj si? ju? dzi?!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 13, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

3. MarPlus SP. z o.o.
Sklep internetowy z drukami ró?nego rodzaju dla podmiotów medycznych. Sprzedajemy druk recept dla lekarzy oraz instytucji medycyny. W naszej ofercie znajduj? si? druki medyczne dla lekarzy specjalistów. Specjalizujemy si? w dostarczaniu du?e ilo?ci materia?ów drukowanych do szpitali oraz klinik na terenie ca?ego kraju. Du?y wybór papierów na druki medyczne. Poza tym w naszej ofercie znajd? Pa?stwo tak?e produkcje ulotek, folder, papierów firmowych. Zapraszamy! Nasz sklep posiada du?y wybór druków dla o?rodków medycyny, specjalistów od kardiologii i medycyny pracy. Sprzeda? do placówek medycznych w ca?ym kraju. Dobre ceny i profesjonalna obs?uga sklepu gwarantuje dobr? jako?? wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. www.inhalatory.biz
Jednym z g?ównie stosowanych urz?dze? w terapii chorób dróg oddechowych jest inhalator. Zasadniczym zadaniem tego typu urz?dzenia jest zaaplikowanie choremu odpowiednio dobranego leku w postaci par wód mineralnych lub aerozoli.
Do aplikowania medykamentów w postaci aerozoli i mgie?, w konkretne, chorobowo odmienione miejsca stosuje si? aparat o nazwie nebulizator. Dzi?ki temu urz?dzeniu mo?liwe jest ogromne skrócenie leczenia, a co za tym idzie ograniczenie zalecanej dawki leków.
Schorzenie to zalicza si? do przewlek?ych i jest wzgl?dnie skomplikowana w leczeniu.
Jak sama nazwa wskazuje pierwsze urz?dzenie ze wzgl?du na niewielkie rozmiary pozwala na u?ytkowanie, w ka?dych warunkach, i o dowolnej porze.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 18, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. i-Apteka.pl - Apteka internetowa
Potrzebujesz jakiego? leku, suplementu diety, a mo?e masz ochot? napi? si? pysznej herbaty? Je?li tak - zapraszamy do naszej internetowej apteki. Znajdziesz w niej tak?e wiele kosmetyków s?u??cych do piel?gnacji w?osów i cia?a. Naszymi atutami jest nie tylko spory wybór, ale tak?e niskie ceny, a przecie? ka?dy zwraca na nie uwag? podczas zakupów. Je?li wahasz si?, czy dany produkt nadaje si? dla Ciebie i spe?ni Twoje oczekiwania zadzwo? na infolini? i spytaj o rad? naszego doradc?. Nasza apteka obs?uguje zarówno p?atno?ci kart? kredytow? jak i przelewy on-line. Za zakupione towary mo?esz te? zap?aci? przy odbiorze.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Leczenie blizn
M?cz? Ci? szpec?ce blizny na twarzy b?d? ciele? Z trudem znosisz ich ?wi?d? Spróbuj ?elu na blizny Dermatix. Ten lekki, przezroczysty lek skutecznie radzi sobie z wszelkimi bliznami pooperacyjnymi, pooparzeniowymi i pourazowymi. Równie skutecznie leczy blizny wynik?e z przebytego tr?dziku b?d? np. poporodowych rozst?pów.

?el na blizny Dermatix stosowany regularnie przy nieuszkodzonej skórze zapobiega nieprawid?owemu bliznowaceniu w postaci bliznowca lub blizny przerostowej.

Lek Dermatix szybko zmi?kcza i wyg?adza blizny, ?agodzi ?wi?d i uczucie dyskomfortu oraz zmniejsza stopie? odbarwienia skóry.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. apteka internetowa online
Apteka69 jest po??czeniem profesjonalnego sklepu internetowego i tradycyjnej apteki stacjonarnej. Dzi?ki temu zakupy s? bezpieczne i komfortowe, a czas realizacji zamówienia b?yskawiczny. Wszystkie oferowane produkty s? oryginalne i sygnowane najwy?sz? jako?ci?. Korzystaj?c z Apteki69 kupujesz bez wychodzenia z domu, zaoszcz?dzaj?c nie tylko pieni?dze, ale tak?e swój czas. Dzi?ki zak?adce "Na skróty" mo?esz z ?atwo?ci? odnale?? potrzebne leki. Apteka69 to tak?e szeroki wybór kosmetyków od najlepszych producentów, przeznaczonych do codziennej piel?gnacji cia?a, w?osów oraz paznokci. Wszystkie kosmetyki s? testowane dermatologicznie. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Infekcje
Immuno Up jest suplementem diety. Jego sk?ad tworzy unikalna kompozycja naturalnych sk?adników, takich jak: laktoferyna i beta-glukan.

Immuno Up uzupe?nia diet? o substancje wspomagaj?ce prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego, dzi?ki czemu organizm sprawnie broni si? przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. ?rodek wzmacnia odporno??, chroni przed przezi?bieniem i gryp?. Ju? jedna tabletka dziennie wystarczy, by wzmocni? nasz organizm i uchroni? go przed gryp?.
Szczegó?owe informacje na stronie www: immunoup.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Soczewki kontaktowe, soczewki kolorowe
Kontaktowe.pl to sklep dla osób, które ceni? sobie komfort i wygod?. W ofercie znajdziecie soczewki kontaktowe najwa?niejszych producentów optyki. Stawiamy przede wszystkim na wysokiej jako?ci obs?ug? Klienta, na poziomie równym tradycyjnym salonom optycznym. Nasz? ofert? kierujemy do osób, które ceni? sobie swój czas, wygod? i bezpiecze?stwo zakupów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Ulotka dla pacjenta- badanie czytelno?ci ulotki przez urz?d rejestracji produktów leczniczych.
Badanie czytelno?ci ulotki- z pozoru b?acha rzecz- ale tak na prawde, nie spe?nianie standardów w tej kwestii mo?e doprowadzi? do zablokowania wej?cia danego leku na rynek farmaceutyczny.Urz?d rejestracji produktów leczniczych zajmuje si? nie tylko tym, ?eby ulotka dla pacjenta by?a jasna i czytelna, ale tak?e zgodno?ci? teskstu pod wzgledem merytorycznym.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.