Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Kultura Sztuka


Kategorie

Antykwariat (6)

Film (32)

Fotografia (156)

Ksi?garnia (12)

Literatura (13)

Malarstwo (10)

Muzea (1)

Muzyka (107)

Rze?ba (7)

Sztuki plastyczne (6)

?wi?ta i tradycje (9)

Teatr (4)


Wpisy
Sort By :
1. MAXFIVE.ART - reprodukcje obrazw na papierze
Poszukujesz ciekawych reprodukcji dzie? sztuki na papierze? Wejd? na Maxfive.pl. W naszej e-galerii przygotowali?my ciekawe obrazy sztuki wsp?czesnej autorstwa m.in. Grzegorza Bugaja oraz Radim Korosa. Podczas aukcji masz szans? naby? oryginalne dzie?o lub limitowane reprodukcje na papierze. Ruszamy ju? w lipcu!

Kategoria:

Data wpisu: Jun 26, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Nag?o?nienie koncertw (Estrada Rybnicka)
Organizacja imprezy na ?wie?ym powietrzu wydaje Ci si? zadaniem nie do zrealizowania? Nie wiesz, jak zaj?? si? wszystkimi formalno?ciami i sk?d wzi?? dobre nag?o?nienie plenerowe? O nic si? nie martw. Wystarczy, ?e nawi??esz z nami kontakt, a my we?miemy na siebie wszystkie obowi?zki. Od lat zajmujemy si? organizacj? imprez, wiemy, jakie s? oczekiwania naszych klientw i znamy si? na obs?udze profesjonalnego sprz?tu.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 7, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. http://manganime.pl/
Jeste? fanem japo?skiej mangi i lubisz gromadzi? kolejne tomy na swojej p?ce? Sklep manganime.pl b?dzie zatem doskona?ym miejscem do kolejnych zakupw. Manga, anime, gad?ety, komiksy – wszystko to otrzymasz niezwykle szybko, dzi?ki b?yskawicznej realizacji zamwienia. Mo?esz spodziewa? si? naprawd? niskich cen!

Kategoria:

Data wpisu: Nov 15, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. zesp? weselny - Kasada.pl
Zapraszamy do skorzystania z us?ug naszego zespo?u. Istniejemy na rynku od d?u?szego czasu i posiadamy bardzo du?e do?wiadczenie w tym zakresie. Jeste?my w stanie zaj?? si? obs?ug? wesel, piknikw, pokazw mody czy te? wielu innych imprez. Gwarantujemy, ?e nasz zesp? na wesele zapewni ka?demu zadowolenie z obs?ugi muzycznej na jego imprezy. Zapewniamy tak?e kontakt do doskona?ego Dja. Nasza siedziba znajduje si? we Wroc?awiu.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 7, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Kultura i sztuka
W dzisiejszym, na wskro? nowoczesnym ?wiecie ludzie coraz mniej czasu po?wi?caj? na obcowanie ze sztuk?. W du?ej mierze wynika to z narzuconego przez obecne czasy zawrotnego tempa ?ycia, w ktrym ?atwo zapomnie? o artyzmie zarwno w kategoriach twrczych jak i odbiorczych. Warto jednak u?wiadomi? sobie, ?e przynajmniej od czasu do czasu nale?y zatrzyma? si? i cho? na chwil? pozwoli? swej duszy uciec do ?wiata wyp?ywaj?cych ze sztuki wra?e? i prze?y?.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 10 Ocena: 5.00 Gosw: 4
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

6. Skup monet w Krakowie
Dzie? dobry Pa?stwu. Chcia?abym dzisiaj przybli?y? Pa?stwu stron? internetow? naszej firmy Gibon. Gibon to Krakowski Salon Numizmatyczny . W naszym salonie numizmatycznym prowadzimy od 2003 roku nieprzerwanie skup monet z?otych. Nasza siedziba mie?ci si? w Krakowie. W salonie oferujemy skup monet z?otych, wycen? oraz doradztwo dla kolekcjonerw. Wszystko na najwy?szym profesjonalnym poziomie. W zwi?zku z rosn?cym zainteresowaniem naszych klientw ,wprowadzamy do naszej oferty sprzeda? komisow? monet. Jest to alternatywny sposb sprzeda?y numizmatw gwarantuj?cy oszcz?dno?? czasu i wysoki zysk. Interesuj? nas rwnie? zbiory Pa?stwa pocztwek, banknotw, monet zast?pczych, medali oraz wszelkich odznacze?. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oraz zapraszamy do odwiedzenia nas.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 6, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Start4Event - Obs?uga konferencji
Start 4 Event to gwarancja udanej imprezy. Firma gwarantuje organizacj? imprezy ze strony technicznej w pe?nym zakresie. Dzi?ki pe?nemu wyposa?eniu sprz?towemu organizuj? wszelkiej ma?ci eventy, konferencje czy prezentacje marketingowe. Start 4 Event obs?uguj? rwnie? imprezy pod k?tem artystycznym. Wsp?pracuj? z szeregiem zespo?w muzycznych graj?cych r?ne typy muzyki. Na zamwienie mog? tworzy? rwnie? podk?ady d?wi?kowe oraz prezentacje multimedialne. Organizuj?c imprez?, Start 4 Event pracuje na w?asnym sprz?cie komputerowym, nag?o?nieniowym lub audiowizualnym. Firma nie tylko organizuje imprezy „od deski do deski” ale rwnie? oferuj? cz??ciowe wsparcie techniczne.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 1, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Sklep Plastyczny
Sklep Plastyczny zaprasza na swoj? stron? internetow?. Znajd? Pa?stwo na niej bogat? ofert? artyku?w dla artystw i nie tylko. Posiadamy przer?ne pomoce i materia?y niezb?dne do realizowania swojej pasji. Przed podj?ciem decyzji o zakupie mo?na obejrze? ka?dy produkt na za??czonych zdj?ciach, a je?li kto? nie lubi zakupw przez internet, to zapraszamy do jednego z naszych sklepw stacjonarnych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 31, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Studio Arsfera - Warsztaty w zwyobra?ni?
Niedaleko Wawelu, dwa kroki od Ronda Grunwaldzkiego znajduje si? Studio Arsfera, ktre zosta?o stworzone z my?l? o wszystkich ktrych przepe?nia twrcza energia.
Nowoczesna, kameralna i pe?na ?wiat?a przestrze? tworzy niepowtarzaln? atmosfer?, w ktrej rodz? sie niezwyk?e pomys?y.
Wierzymy, ?e w sztuce nie ma ?adnych ogranicze?, dlatego w naszych warsztatach mo?e bra? udzia? ka?dy - bez wzgl?du na wiek i umiej?tno?ci.
W Arsferze mo?esz nauczy? si? wszystkiego od podstaw, doskonali? swj warsztat, lub pod naszym okiem przygotowywa? do startu w szkole artystycznej.
Nowoczesna, kameralna i pe?na ?wiat?a przestrze? tworzy niepowtarzaln? atmosfer?, w ktrej rodz? sie niezwyk?e pomys?y.

Arsfer? tworzy zesp? krakowskich artystw, ktrzy postanowili podzieli? sie swoj? pasj?, wiedz? i do?wiadczeniem.

Wierzymy, ?e w sztuce nie ma ?adnych ogranicze?, dlatego w naszych warsztatach mo?e bra? udzia? ka?dy - bez wzgl?du na wiek i umiej?tno?ci.

W Arsferze mo?esz nauczy? si? wszystkiego od podstaw, doskonali? swj warsztat, lub pod naszym okiem przygotowywa? do startu w szkole artystycznej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Nauka gry na pianinie Warszawa
Akademia Sztuk Scenicznych i Estradowych w Warszawie prowadzi zaj?cia artystyczne dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Uczymy gry na pianinie, ?piewu operowego i rozrywkowego, sztuki aktorskiej. Zaj?cia prowadz? nauczyciele warszawskich szk? artystycznych, osoby ktre przyczyniaj? si? do rozwoju polskiej kultury i sztuki. Dla naszych uczniw organizujemy cykliczne koncerty, na ktrych mo?na zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci. W wakacje zapraszamy na warsztaty pianistyczne, jedyne w Warszawie skierowane do tak m?odych pianistw. Zapraszamy licealistw na zaj?cia przygotowuj?ce do egzaminw na wydzia?y aktorskie

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.